nieuws

Overleg op stapel in geschil cao tunnelbouw

bouwbreed

sas van gent – De directie van Combinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) gaat overleg plegen over de honorering van de werknemers in de betonfabriek Terneuzen. Daarmee gaat zij in op de eis van de bouwbond FNV. De directie is vooralsnog van mening dat de betonwaren-cao juist is toegepast. De bouwbond meent dat de betere bouw-cao van toepassing is.

Dat maakte districtshoofd Jos van der Borgt vrijdagavond bekend op een rayonvergadering in Sas van Gent. Het eerste gesprek vindt vrijdag 30 oktober plaats.

Voor de bouw van de betonnen elementen, die als wandbekleding gaan fungeren voor de Westerscheldetunnel, zette de aannemerscombinatie een eigen betonfabriek op. Besloten werd de vakmensen die daar de 53.000 segmenten zouden vervaardigen, te betalen volgens de betonwarencao.

Directeur De Jonge van KMW verantwoordde dit besluit met de stelling dat de elementen ook hadden kunnen worden betrokken van een andere betonfabriek, die eenzelfde cao toepast.

Slimme constructie

De bouwbond FNV is het daar niet mee eens. De voor deze gelegenheid opgezette betonfabriek – er wordt nu nog proef gedraaid, begin november begint de eigenlijke productie – kent als eigenaar exact dezelfde ondernemingen, die met elkaar de Combinatie Middelplaat Westerschelde vormen. De combinatie bestaat uit de bedrijven Heijmans, BAM Infrabouw, Voormolen Bouw, Franki, Phillip Holzmann en Wayss en Freytag. Deze ondernemingen worden geacht geheel of gedeeltelijk bouwwerken uit te voeren, waarop de bouw-cao van toepassing is.

Onder ‘bouwwerken’ wordt volgens artikel 1, lid 9 onder c. van deze cao ook het volgende verstaan of gelijkgesteld: “Elders dan op de bouwplaats verrichte werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw worden mede tot het uitvoeren gerekend, indien zij worden verricht door de onderneming die het bouwwerk op de bouwplaats tot stand brengt.”

De bond wenst dat de bouw-cao wordt toegepast, omdat die op onderdelen hoger scoort dan de cao voor de betonwarenindustrie. Dat is het geval inzake de betaling van reiskosten en reisuren, overige secundaire arbeidsvoorwaarden en een betere werkgelegenheidspositie na afloop van de werkzaamheden.

De bond wil behalve de juiste rechtspositie van de werknemers in de betonfabriek ook meer helderheid verkrijgen over wat moet worden verstaan onder bouwwerken en bouwactiviteiten.

Volgens Van der Borgt ontstaat anders het gevaar ‘dat iedereen die in de bouw geen hamer of troffel hanteert door slimme opsplitsingscontructies buiten de werkingssfeer van de bouw-cao wordt gebracht’.

Reageer op dit artikel