nieuws

Overheid helpt staalbouw met concurrentiepositie

bouwbreed Premium

den haag – De klant wil het anders. En daarom doet de bouw het ook anders. Het ministerie van Economische Zaken biedt daarbij de helpende hand. Het is het scenario dat dit departement hanteert om de concurrentiekracht van de bouw – dus ook de staalbouw – te vergroten.

De maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe opgaven voor de bouw. Mr. E.J. de Vries van het ministerie van Economische Zaken denkt hierbij aan de bereikbaarheid die nieuwe eisen gaat stellen aan de infrastructuur. Gestreefd zal worden naar betere benutting van de huidige infrastructuur door nieuwe technologieen.

Bovendien worden de kwaliteitseisen almaar strenger. De bouw moet meer op kwaliteit concurreren en het bouwproces dient daarop in te spelen.

De Vries: “Woningen en gebouwen moeten een hogere gebruikswaarde krijgen voor een langere tijd. Bij elkaar heel wat ontwikkelingen die ook de staalbouw veel kansen biedt. Daarom doet de bouw er verstandig aan over traditionele grenzen en rolpatronen heen te kijken. Een toeleverancier – staalbouw wellicht – kan het hele bouwproces organiseren, een installateur denkt vanaf de eerste minuut mee, een financier innoveert mee. Dit alles om samen een beter product te maken”.

De rol van de overheid ligt daar waar het maatschappelijk belang een bredere horizon vereist dan het gemiddelde bedrijf heeft.

De bouw kent bovendien veel kleine bedrijven, veel onafhankelijke schakels in de keten, stelt De Vries.

“Op lange termijn zouden voordelen te behalen zijn als meer aandacht zou gaan naar samenwerken en clustervorming.”

De overheid springt hier bij met onder meer het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s die gericht zijn op innovatieve toepassingen.

“Voorbeeld daarvan is het programma ‘industrieel, flexibel en demontabel bouwen’ dat de ministeries van EZ en VROM samen met de staalbouw voorbereiden. Voor de komende vier jaar is een budget van dertig miljoen gulden beschikbaar voor proefprojecten en kennisoverdracht.”

Met dit ‘ifd-bouwen’ kan beter worden ingespeeld op de snel wijzigende eisen van gebruikers.

Reageer op dit artikel