nieuws

Oosten protesteert heftig tegen plannen Netelenbos

bouwbreed Premium

enschede – Vandaag buigt het kabinet zich over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Met het oog op dat beraad hebben de provincie Overijssel en de vijf steden daarin (Zwolle, Deventer, Enschede, Almelo en Hengelo) een gezamenlijke brandbrief naar Den Haag gestuurd. Een allerlaatste poging om het onheil, dat dreigt voor infrastructurele projecten in het oosten des lands, te keren. Of dat is gelukt, zal vanavond blijken.

De afgelopen week is van alles en nog wat uit het MIT “gelekt”. Daaruit werd zoveel duidelijk, dat tal van werken op de lange baan worden geschoven ten faveure van de zogeheten ‘majeure projecten’. Ook het oosten des lands ontkomt niet aan het nodige uitstel. En dat heeft kwaad bloed gezet bij bestuurders van provincie en steden.

De woedende reacties laten aan duidelijkheid niets te wensen over. “Dit gedrag van de minister is onbehoorlijk. Er is met niemand overleg gepleegd. Het vertrouwen in dit ministerie is geschonden”. zegt een withete wethouder Sjoers van Almelo die hoopt dat de protestbrief nog wat uithaalt.

Uitgelekt

Uit uitgelekte notities van Verkeer en Waterstaat blijkt dat plannen voor de aanleg van twee snelwegverbindingen tussen Twente en IJsselland en Twente en de Achterhoek worden geschrapt en mogelijk pas in 2010 aan de beurt komen. Het ministerie heeft zoals bekend te weinig geld om alle plannen uit te voeren.

Almelo en Nijverdal kampen dagelijks met ernstige congestie. In het westelijk deel van Almelo en op de doorgaande weg door het centrum van Nijverdal ontstaan dagelijks kilometerslange files. Een tunnelbak onder het centrum van Nijverdal en doortrekking van A35 bij Almelo naar Nijverdal zouden deze problemen oplossen. Beide projecten staan al jarenlang op de politieke agenda. Volgens Sjoers is de verkeerssituatie op beide locaties ronduit onveilig. Maatregelen zijn volgens hem dringend gewenst. “De automobiliteit in Twente neemt het snelst toe in Nederland. En de infra-structuur is daar absoluut niet op berekend. Met name de verkeersstromen vanuit Duitsland en het achterland nemen gigantisch toe. Ik kan er met m’n verstand niet bij dat de minister deze knelpunten uit het programma wil schrappen”.

De financiering voor de aanleg van het stuk snelweg was reeds rond. Keiharde afspraken met de vorige minister van Verkeer en Waterstaat waren vastgelegd in een convenant. Toch lopen de wegen naar het oosten kennelijk dood. “Het ligt niet aan de manier van lobbyen. Provincie en betrokken gemeenten trekken met elkaar op. Het ministerie heeft gewoon forse fouten gemaakt bij het opstellen van haar budget voor infrastructurele projecten”, meent Sjoers.

Burgemeester Emmens-Knol van Eibergen reageert minder vinnig dan de Almelose wethouder. Eibergen lijdt ook al jaren onder de verkeersoverlast wegens het gebrek aan een snelwegverbinding tussen Enschede en Varsseveld.

Geen blaam

Op initiatief van de Gelderse commissaris van de Koningin, Kamminga, hebben diverse Achterhoekse gemeenten en Haaksbergen gezamenlijk een trace voorgesteld. Volgens Emmens treft het ministerie geen blaam.

“Er loopt nog een milieu-onderzoek, de zogenaamde MER, naar dit trace, dus het ministerie kan het plan nog niet in haar meerjarenprogramma opnemen. We hopen dat uiterlijk 2003 met de uitvoering kan worden begonnen”.

Al eerder werden twee projecten in het oosten van het land afgeblazen: de aanleg van een derde rijstrook langs de A1 en de bouw van een combiterminal bij Oldenzaal.

Reageer op dit artikel