nieuws

Onderzoek Rijk: ‘Vinex goed op gang’

bouwbreed

den haag – De uitvoering van de Vinex-verstedelijkingsopgave (1995-2005) begint na drie jaar goed op gang te komen. Dat is ook nodig, want er zijn in de afgelopen periode ruim 30.000 huizen minder gebouwd dan in de Vinex-convenanten is afgesproken. Dit blijkt uit de ‘Rapportage monitoring uitvoering verstedelijking VINEX 1998’.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Rijksplanologische Commissie (RPC), is inmiddels door minister Pronk naar de Tweede Kamer gestuurd. De stadsgewesten spannen zich in om hun bouwopgave tijdig te realiseren. Maar pas na het jaar 2000 komen vooral de grote uitleglocaties onder stoom. Het Rijk verwacht dat deze vertragingen snel zullen worden ingelopen.

Reageer op dit artikel