nieuws

Minister Netelenbos zet Schiphol nu met mes op de keel

bouwbreed Premium

“Hoeveel discussie en commotie er ook over Schiphol is, slot van het liedje is elke keer dat de nationale luchthaven mag uitbreiden. Als de groei veel sneller gaat dan voorzien, worden de grenzen gewoon verlegd. De politiek sputtert wel even tegen, maar gaat elke keer uiteindelijk toch door de knie n. Daar zit een goede lobby achter, zou je zeggen”, overweegt HP/De Tijd in het artikel ‘De onbeschrijflijke domheid van Schiphol’. Hoogleraar politicologie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit Rinus van Schendelen noemt de Schiphol-lobby daarin “een onbeschrijflijke domheid en arrogantie”. Van Schendelen, ook wel de ‘lobby-professor’ genoemd, vindt dat Schiphol zo ongeveer elke lobby-regel schendt. Temeer omdat het luchthavenbedrijf doorlopend publiciteit zoekt en lawaai maakt. Schiphol kent vele bondgenoten en zou met hun steun in elk geval een zeer gunstig compromis kunnen boeken. Dat vergt evenwel strategisch beleid dat rekening houdt met andermans belangen; niet Schiphols sterkste punt.

Minister Netelenbos zet Schiphol nu met mes op de keel, wat voor Van Schendelen dat betekent dat het luchthavenbedrijf het nu vrijwel overal heeft verbruid.

“Accountants, dat waren pas heren. Niet het slag volk dat en plein public bakkeleide of stennis maakte. Was er onenigheid dan werd daar vooral niet over gerept. Een meningsverschil regelde men onder elkaar, bijvoorbeeld binnen de besloten kring van de beroepsvereniging Nivra.” Het valt om die reden erg pijnlijk uit dat juist de Nivra stennis maakt, meldt Elsevier in het artikel ‘Accountants bakkeleien’. Veroorzaker is voorzitter prof. Andr Bindenga. Hij wil de financi le banden opheffen die momenteel tussen accountants en consultants bestaan. Bedrijven kunnen tegenwoordig op hetzelfde adres waar ze hun administratie laten controleren, ook terecht voor advies over de organisatie, belastingen en al dat andere wat zoal met een onderneming van doen heeft. De bureaus kunnen met ‘advies’ de stagnerende omzetten op ‘accountancy’ compenseren. Een Haagse werkgroep wil nu dat de minister van Economische Zaken controle en advies strikt scheidt.

“Ik wil dat Remkes me serieus neemt”, liet Adri Duivesteijn Vrij Nederland noteren. Als het kan wil hij in goede samenwerking met de staatssecretaris van VROM en het kabinet zijn wetsvoorstel Individuele Koopbijdrage (IKB) in praktijk brengen. En als dat niet kan met de oppositie. Duivesteijn vindt dat ook mensen aan de onderkant van de huurladder een eigen huis moeten kunnen kopen. De VVD lijkt volgens hem met dat laatste wat moeite te hebben, ook al zegt de partij vr eigen woningbezit te zijn. “Eigen woningbezit is voor hen toch een privilege voor de mensen die het gemaakt hebben…” En: “een koopwoning lijkt een statussymbool te moeten blijven. Dit wetsontwerp is voor ons een mooie gelegenheid om de liberalen aan te spreken op hun inconsequente opstelling tegenover het eigen woningbezit.” In Duivesteijns visie werkt het huidige volkshuisvestingsbeleid een ruimtelijke tweedeling van de maatschappij in de hand. Te gemakkelijk worden goedkope woningen in de oude volkswijken gesloopt. Die zouden te oud en te klein zijn. “Ik zeg dan: als je zo redeneert kun je de helft van het Amsterdamse woningbestand wel platbombarderen.”

“De laatste culturele vrijplaatsen in de Amsterdamse periferie staan op het punt te verdwijnen”, constateert De Groene Amsterdammer. “De Oostelijke Handelskade bijvoorbeeld verwordt tot de zoveelste meubelboulevard.” Zo werden eerder ook de graansilo’s in de Houthavens West aangepakt. Een deel van de gebruikers kraakte na de ontruiming op advies van de gemeente het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied. Die zijn er intussen van overtuigd dat ze worden gebruikt als buffer tussen, volgens het blad, “maffiose speculanten als Bertus L ske” en de gemeente. “Lske probeerde een paar maanden geleden eigenhandig de gebouwen te ontruimen met behulp van een knokploeg en een graafmachine. Bij die actie ontsnapte een aantal krakers op het nippertje aan de dood.” De politiek heeft weinig op met alternatief gebruik van leegstaande panden. Te denken valt aan Vrieshuis Amerika aan de Oostelijke Handelskade. Na vier jaar alternatief gebruik moet het eind dit jaar leeg worden opgeleverd, zodat de locatie kan opgaan aan honderd appartementen voor het IJ-oeverproject.

Reageer op dit artikel