nieuws

Minister Netelenbos wacht warm onthaal in Limburg

bouwbreed

maastricht – Limburg wacht vol spanning en tot de tanden gewapend op het bezoek dat minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat volgende week donderdag aan Limburg brengt.

Gedeputeerde Staten van Limburg, Rijkswaterstaat, belanghebbende gemeentebesturen en organisaties staan er op dat de minister nu eindelijk eens aangeeft wanneer de aanleg van de zo belangrijke, miljarden kostende infrastructurele werken kan beginnen. Het betreft, in volgorde van belangrijkheid: de aanleg van de A73 van Venlo naar Maasbracht, de beveiliging van de N271 en N273 (ook wel de dodenweg Napoleonsbaan genoemd), de A74 als verbinding met de Duitse Autobahnen, en de aanleg van de stadstraverse in Maastricht.

De uitvoering van de veiligheidsmaatregelen op de Napoleonsbaan en de N271, noodzakelijk voor de periode dat de A73 in aanleg is, kost 24 miljoen gulden. Sinds enkele dagen is het onzeker of dit geld wel beschikbaar is. Hoofdingenieur-directeur Teders van Rijkswaterstaat zei recentelijk dat hij geen duidelijkheid kon verschaffen.

De laatste dagen uitten gemeentebesturen hun misnoegen door het aannemen van een motie van afkeuring.

Reageer op dit artikel