nieuws

Markt enthousiast over plan Moerdijkse Hoek Grote interesse voor duizend hectare duurzaam bedrijventerrein

bouwbreed Premium

moerdijk – Het is gedurfd, financieel haalbaar, het heeft voldoende draagvlak in de markt en nu heeft het ook al een naam: Moerdijkse Hoek. Zo moet het grofweg duizend hectare grote bedrijventerrein in de West-Brabantse oksel van de rijkswegen 16 en 17 gaan heten.

De colleges van B en W van de gemeenten Moerdijk en Breda alsmede Gedeputeerde Staten hebben hun fiat gegeven aan het uitwerken van plannen voor dit vernieuwend duurzaam bedrijventerrein’.

Half Nederland kijkt over de schouder van de provincie mee hoe het plan ‘ in de volksmond Moerdijk II genoemd ‘ zich verder ontwikkelt. Maar juist deze naam doet geen recht aan het plan. “Moerdijk II wordt nooit een tweede Moerdijk”, stelde Gedeputeerde Huijbregts onlangs.

Het begon allemaal heel anders. In plaats van het ontwikkelen van een plan en het daarna voorleggen aan betrokkenen, werden door provincie en gemeente Moerdijk deze keer uitsluitend een zoeklocatie aangegeven en een ideaalbeeld.

Management

Het concept behelst duurzaamheid in alle opzichten. Complementaire bedrijven die elkaars reststoffen gebruiken, gezamenlijke voorzieningen hebben en milieuvriendelijke logistieke concepten ontwikkelen. Maar ook een kennis- en een energiecentrum delen, waarmee iedereen zijn voordeel kan doen.

Een van de meest opvallende gedachten is het Park Management. Geen overheidsbeheer en verkoop van grond, maar een commercieel Park Management, dat de grond in eigendom heeft en verhuurt. Het Park Management bewaakt het duurzame concept en voorkomt lukrake uitgifte of ongewenste ontwikkelingen.

Met dit idee gingen provincie en gemeente de boer op om de belangstelling van eventuele partners te peilen. Het moet immers een publiek-private samenwerking worden. De markt, zoals blijkt uit het nu gepresenteerde plan van aanpak, reageerde enthousiast. Beleggers en bedrijven zien brood in Moerdijkse Hoek, temeer nu een aantal varianten voor de invulling van het terrein is doorgerekend op financiele haalbaarheid.

De agrariers die hun grond kwijtraken, staan minder te springen. Daarom stelt de kersverse stichting Moerdijkse Hoek zich tot taak om medeverantwoording te dragen voor deze bedrijven. Zij zullen van meet af aan begeleid worden in het ontwikkelen van toekomstplannen.

De stichting is in het leven geroepen om de tweede fase oftewel de fase “Door participatie naar realisatie” uit te werken. Een stuurgroep met daarin de grondgebiedgemeente Moerdijk, de grootste gemeente in de regio Breda, de provincie en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), staat aan het roer van de stichting. Daaronder komt de projectorganisatie, waarin vooral de BOM de kar trekt. De raad van advies begeleidt intensief de projectorganisatie. Daarin nemen onder meer zitting de Kamer van Koophandel, Rijkswaterstaat, de landbouworganisaties, de provincie Zuid-Holland en de Brabantse Milieufederatie.

Voorzichtig

De milieu-organisaties reageren voorzichtig. Juist vanwege het ambitieuze karakter van het plan op het gebied van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid volgen ook zij de plannen met interesse. Ze staan niet bij voorbaat afwijzend tegenover Moerdijkse Hoek. De projectorganisatie gaat nu aan de slag met de uitwerking van het plan van aanpak.

De duurzame elementen worden verder uitgewerkt en doorgerekend op het effect voor de grondprijs, gesprekken met partners worden gevoerd, maar ook het landelijke debat moet nu op gang komen. Moerdijkse Hoek heeft immers een bovenregionale uitstraling en kan ook effect hebben op ontwikkelingen in bijvoorbeeld Rotterdam. Verwacht wordt dat de grondprijs ruim boven 165 gulden komt te liggen.

Pas na de uitwerking van het plan van aanpak worden politiek knopen doorgehakt en gaat de ontwikkeling van het terrein daadwerkelijk beginnen. De kosten van de stichting, ongeveer 2,5 miljoen gulden de komende twee jaar, financiert het Havenschap Moerdijk voor, de beheerder van het bestaande industrieterrein Moerdijk. De BOM zorgt voor de garantiestelling.

Reageer op dit artikel