nieuws

Makelaars houden pleidooi voor gratis openbaar vervoer

bouwbreed Premium

den haag – De onroerendgoedmarkt lijdt steeds meer onder files. Een slecht te bereiken pand is onaantrekkelijk voor de markt. De Nederlandse Vereniging van Makelaars pleit er dan ook voor dat het kabinet de mobiliteit adequater aanpakt. Volgens de makelaars zou het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer of het zelfs gratis aanbieden ervan, al een stap in de goede richting zijn.

Volgens W. van Kampen van NVM Bedrijfs Onroerend Goed moet de politiek veel grootschaliger gaan denken. “Ons land heeft een vervoersindustrie en moet daarom een goed wegen- en spoornet hebben, anders missen we de boot.”

Van Kampen zei dit gisteren in Den Haag waar hij het rapport ‘De Economische Regio’s 1998′ presenteerde. Het gaat hierbij om het jaarlijkse marktonderzoek van NVM Bedrijfs Onroerend Goed over de ontwikkeling van kantoren, winkels en bedrijfsterreinen in de economische regio’s.

Volgens Van Kampen doet het kabinet onvoldoende om die problematiek ook daadwerkelijk terug te dringen.

“Als je ziet dat de mobiliteit de staatskas 22 miljard oplevert dan steken de 3 miljard die Verkeer en Waterstaat voor de verbetering infrastructuur beschikbaar heeft wel heel schril af.”

Naast snelle uitvoering van infra-projecten is het in de visie van de NVM noodzakelijk dat er ook iets aan het openbaar vervoer wordt gedaan. De makelaarskoepel denkt daarbij aan het gratis aanbieden van het vervoer per bus, trein, tram en metro. “Wat in geen geval mag gebeuren, is de invoering van het rekeningrijden. Dat lost helemaal niets op want de werkgevers betalen de kosten toch wel”, verklaart Van Kampen.

Recessie

Uit onderzoek van de NVM blijkt dat het over de gehele linie wel goed zit in de vastgoedsector. De huurprijzen van kantoren, winkelpanden en grote bedrijfspanden blijven stijgen en de vraag is groot.

Van enige terughoudendheid in investeringen is volgens Van Kampen dan ook geen sprake. Ook niet nu de berichten over minder hoge winstverwachtingen in frequentie toenemen. “Wij hoeven nog geen pas op de plaats te maken. In onze sector wijst nog niets op een eventuele komende economische recessie”, zo klinkt het monter uit zijn mond.

Dat betekent volgens Van Kampen overigens weer niet dat de ‘sky the limit is’ en er volop kan worden gebouwd. “De huidige kantorenmarkt is gunstig vanwege de structurele stijging van werkgelegenheid. Om deze groei vast te houden, blijkt het nodig dat nieuwbouw gefaseerd wordt gebracht. Hiervoor moeten alle partijen de handen ineen slaan om te voorkomen dat grootschalige nieuwbouw leidt tot prijsbederf en leegstand”, is de overtuiging van de NVM. “We moeten waken”, zo benadrukte Van Kampen, “voor een varkenscyclus.”

De uitkomsten van het onderzoek staan vandaag centraal tijdens het Vastgoeddebat dat de NVM houdt in Maastricht. In het kader van het honderdjarig bestaan van de makelaarsorganisatie staat het beurscomplex MECC de hele week in het teken van de Vastgoed Manifestatie.

Reageer op dit artikel