nieuws

Leerzame handleiding over gemeentelijk milieubeleid

bouwbreed Premium

Het toekomstige gemeentelijk milieubeleid moet gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Ter inspiratie verscheen deze maand bij de VNG de publicatie ‘Op weg naar aangenaam duurzaam’. Een leerzame handleiding voor gemeentebestuurders over leefkwaliteit en milieubeleid in de praktijk.

De groen/oranje publicatie moet leiden tot nieuwe initiatieven om te komen tot een betere leefkwaliteit. “Milieubeleid is meer dan het verminderen van de hinder en overlast voor de omwonenden. De opgave voor gemeentebestuurders, met de portefeuillehouder milieu voorop, is om een grotere leefbaarheid zoveel mogelijk te combineren met duurzaamheid. Dan is er pas echt sprake van leefkwaliteit”, schrijft VNG-Hoofddirecteur J.Th.J. van den Berg in het voorwoord.

Aan de hand van acht voorbeelden uit den lande is beschreven hoe gemeenten het begrip leefkwaliteit concreet invulling hebben gegeven. Belicht worden onder andere wijk- en landschapsplannen en een milieuscan voor nieuwe bedrijven.

De projecten zijn verdeeld over vier aandachtsvelden, waaronder ‘milieu en ruimtelijke ontwikkelingen’. De meeste bevinden zich nog in de planfase of de start van de uitvoering. Beschreven zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het vervuilde CiBoGa-terrein in Groningen, het wijkplan Wesselerbrink in Enschede en het project Akerstraat Noord/Parkplan Emma in Heerlen en Brunssum. Uit de gekozen oplossingen kunnen de randvoorwaarden en zorgpunten worden afgeleid. De ervaring leert tevens dat een integrale aanpak binnen leefkwaliteit meer oplevert.

VNG-directeur Peter Dordregter en Jan Fokkens, voorzitter van de VNG-milieucommissie, wisselen in het laatste hoofdstuk gedachten uit over het begrip leefkwaliteit en de relatie met de gemeentelijke praktijk. Fokkens: “In de voorbeelden in dit praktijkboek zie ik steeds meer de milieucomponenten terugkomen. Voor mij is duurzaamheid het belangrijkste als je het over leefkwaliteit hebt: Dat moet een grondtoon zijn onder al het gemeentelijk beleid, in de eerste plaats onder het gemeentelijk milieubeleid.”

‘Op weg naar aangenaam duurzaam, leefkwaliteit en milieubeleid in de gemeentelijke praktijk’ kost f. 31. Het boek (ISBN 90 322 7351 5) is te bestellen bij de VNG, telefoon. 070-3738888.

Reageer op dit artikel