nieuws

Lafarge boekt winst met overname Redland

bouwbreed Premium

parijs – De overname van het Britse Redland heeft Cement Lafarge geen windeieren gelegd. De exploitatieresultaten van de Franse groep zijn in het eerste semester van dit jaar met 14 procent gestegen.

Voor de directie van Lafarge is dit reden een nieuwe internationale en gedecentraliseerde managementstrategie aan te kondigen. Internationaal breiden gedecentraliseerde onderdirecties de activiteiten uit. Een kapitaalverhoging voor het personeel betrekt de werknemers nauwer bij de bedrijfsresultaten.

Cement Lafarge nam Redland in december vorig jaar over. Daardoor steeg de omzet met 6,67 miljard gulden en het aantal werknemers met 22.000. Bij de activiteiten kwam de dakbedekkinggroep Redland Braas Building. Een grootschalige interne reorganisatie verdeelde Cement Lafarge in vijf takken: cement, cementkorrels en beton, dakbedekking, gips en gespecialiseerde materialen.

Een uitvoerend comite met acht directeuren voor het buitenland telt voor het eerst ook vier buitenlanders. Hieronder bevindt zich de Duitser Erich Gerlach, afkomstig van het Duitse Redland Braas. Gerlach bleef aandeelhouder naast Lafarge, ook na de overname.

Gerlach richt zich op de dakbedekking waarmee Lafarge momenteel wereldleider is. De directie van het concern verwacht dat de acht onderdirecteuren het personeel aanzetten tot grotere betrokkenheid.

De zogeheten Economic Value Added (EVA) meet het resultaat daarvan. Het systeem beoordeelt de nettoresultaten, na aftrek van de arbeidskosten. Vanaf 2000 legt de EVA de basis voor de berekening van de bonus van de duizenden Lafarge-werknemers. De onderdirecteuren zijn tevens verantwoordelijk voor een efficientere inkoop.

Het personeel kan volgend jaar profiteren van een kapitaalsverhoging. De directie hoopt hiermee 40.000 werknemers in zestig landen te kunnen overtuigen tot het kopen van bedrijfsaandelen. In 1995 kochten 15.000 van de 25.000 werknemers aandelen.

Reageer op dit artikel