nieuws

Kwaliteit is geen Intervam-Trabant

bouwbreed

den haag – Kwaliteit en nog eens kwaliteit: dat stond centraal tijdens de behandeling van de begroting van VROM, gisteren in de Tweede Kamer. PvdA-er Duivesteijn zette de toon met zijn opmerking dat ‘de Waarde- en Riantwoning van Intervam geen voorbeeld van marktwerking is’. Hij betitelde die woning als een ‘Trabantje’.

“Woningen als dit Waarde- en Rianthuis bieden hooguit de illusie van variatie. Het is een Trabant die wordt aangekleed als een Opel Kadett of een Mercedes. Maar het blijft desondanks een Trabant”, zo vatte Duivesteijn zijn vakantiebezoeken aan Vinex-locaties samen.

Het Kamerlid gebruikte dit als voorbeeld om aan te geven dat wat hem betreft de kwalitreits- en marktwerkingsdiscussie op dit moment een verkeerde is. Die wordt gevoerd van de kant van aanbod. Duivesteijn wil juist dat de burger centraal komt te staan.

“Ik ben niet tegen marktwerking. Maar Vinex is het voorbeeld van hoe het niet moet. De burger betaalt vier ton voor iets dat het niet waard is. Het aantal partijen dat op Vinex aan het werk is, is op de vingers van twee handen te tellen. Dit betekent een monopolie die de burgers schade berokkent.”

Duivesteijn vond het daarom vreemd dat in de Actualisering van de Vinex (Vinac) slechts als streven wordt uitgesproken dat eenderde van de woningbouw in eigen-opdrachtgeverschap gebouwd zal worden. “Ik vind daar niets over terug in de de uitvoeringsafspraken.”

De ultieme consequentie van zijn opmerking, dat daardoor de bestaande Vinex-uitvoeringscontracten opengebroken zouden moeten worden, trok hij echter niet. Ook niet toen VVD-woordvoerster Verbugt hem daar naar vroeg. De VVD zelf is daar wel groot voorstander van.

“In het regeerakkoord wordt gesproken over een kwaliteitsimpuls voor de Vinex-locaties. De VVD-fractie vindt dat dit geen kretologie mag zijn. Om het over te laten aan de gemeenten is veel te vaag, want het obstakel ligt in onze ogen in de aard van de gesloten convenanten met het Rijk”, liet Verbugt weten.

Zij pleitte er dan ook voor dat er een proef zou worden genomen op een enkele Vinex-locatie om de gemiddelde woningdichtheid van 32 woningen per hectare met tien procent te verlagen.

Verbugt wil verder dat er voortvarend wordt omgegaan met de ontwikkeling van corridors. Zij is bang dat minister Pronk daar minder enthousiast over is. Die heeft al laten weten slechts een beperkt aantal corridors te willen met maar weinig knooppunten. Verbugt wil verder gaan en knooppunten van een aanzienlijke omvang ontwikkelen.

Dat daar in de Kamer verschillend over wordt gedacht, bleek wel uit de woordenwisseling die zij daarop kreeg met Duivesteijn en enkele andere partijen.

Ook het CDA pleitte voor een kwaliteitsimpuls. Woordvoerder Rietkerk wees daarbij vooral op de noodzakelijke afstemming tussen Vinex en stedelijke vernieuwing. Net als Verbugt zag hij de taak van gemeenten op dit gebied gefrustreerd door de Vinex-wurgcontracten.

Reageer op dit artikel