nieuws

Kraanverhuurbedrijven maken richtlijn voor verticaal transport

bouwbreed

Ger Tillekens

geldermalsen – Aannemers hebben grote moeite met het Bouwprocesbesluit, dat hen verplicht een veiligheidsplan voor elk bouwwerk op te stellen. Vooral over het verticaal transport is te weinig bekend. De Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) maakte daarom een nieuw veiligheidsplan.

Volgens het Bouwprocesbesluit moet de opdrachtgever een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen. Over het algemeen heeft hij daarvoor wel voldoende kennis in huis, behalve waar het gaat om het verticale transport. De eigenaar van een ingehuurde kraan moet daarom voor dat onderdeel vaak een afzonderlijk veiligheidsplan maken. Tot voor kort ontbraken de richtlijn hierover. Daarin voorziet nu de Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT).

De stichting heeft op verzoek van de FNK de richtlijn “Veiligheidsplan verticaal transport op Bouwplaats’ opgesteld. Bij de beoordeling en het gebruik van dit veiligheidsplan dient de gebruiker er zich van bewust te zijn, dat de kraan vaak incidenteel en voor korte tot zeer korte perioden op de bouwplaats aanwezig is. Dit in tegenstelling tot de tijd die de meeste andere toeleveranciers op de bouwplaats nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Ook moet de opdrachtgever rekening houden met het feit dat er een gedeelde verantwoordelijkheid bestaat tussen hem en de kraaneigenaar. Zo moet de kraaneigenaar ervoor zorgen dat de kraan, het hijsgereedschap en de machinist voldoen aan de wettelijke eisen, terwijl daarentegen de inzet van de kraan tot hun gezamenlijke verantwoording behoort.

Het eerste deel van het veiligheidsplan handelt onder andere over wettelijke voorschriften, het bestellen van de kraan, werkvoorbereiding, hijsgereedschappen, algemene uitvoering, hijswerkzaamheden tot het opbreken van de kraan. Het tweede deel van het plan bestaat uit een uitgebreide controle-lijst, waarmee kan worden vastgesteld of een opdracht veilig kan worden uitgevoerd en waar de verantwoordelijkheid ligt.

Daarmee betekent het ‘Veiligheidsplan verticaal transport op de Bouwplaats’ een grote bijdrage om te komen tot een afgewogen en verantwoorde risico-inventarisatie en -evaluatie.

Reageer op dit artikel