nieuws

Keuzes maken is geen leuk politiek tijdverdrijf.

bouwbreed

Voor Sinterklaas spelen staat hoger genoteerd in Den Haag. Netelenbos en Jorritsma lijken een perfecte rolverdeling te hebben gemaakt. De een in de rol van Zwarte Piet, de ander in die van Sinterklaas. Bij Schiphol en de Betuwelijn heeft het er veel van weg dat Sinterklaas veel moeite heeft met rekenen. Hoe is het anders te verklaren dat voor zoveel miljarden toezeggingen zijn gedaan, zonder dat een weldenkende en vooral rekenende politicus, aan de alarmbel heeft getrokken.

Je hoeft geen groot rekenwonder te zijn om in te zien dat een wensenlijstje van 45 miljard gulden, als er 12 miljard te besteden is, tot politieke opwinding leidt. Maar eigenlijk valt die dat tot nu toe erg mee. Gezien de enorme belangen die op het spel staan en de schade die er uit voortvloeit is dit op z’n zachtst gezegd merkwaardig. Tientallen gemeenten komen voor het blok te staan, om nog maar te zwijgen over de honderden bouw- en gww-bedrijven die waarschijnlijk in de problemen komen.

De besluitvorming over grootschalige infrastructurele projecten stamt voor een groot deel uit het recente verleden. Dat deze werken een zwaar stempel zouden drukken op de financiele middelen kan noch voor de Kamer noch voor Jorritsma een verrassing zijn. Toch is zij stug doorgegaan met het doen van toezeggingen aan provincies en gemeenten, veelal nadat die eerst zelf in de buidel hadden getast.

Kamer en ministers hebben de mond vol van ‘politiek fatsoen’ en ‘politieke geloofwaardigheid’. Het moment lijkt aangebroken daadwerkelijk te tonen dat dit geen loze kreten zijn.

Reageer op dit artikel