nieuws

Kamervragen over boeteclausule

bouwbreed Premium

den haag – “Waarom mogen bouwondernemers die betrokken zijn bij de aanleg van de Betuweroute niet over hun werk praten?” De Cobouw-onthulling over de boeteclausule die iedereen die aan deze route werkt moet ondertekenen, is door de SP meteen aangegrepen om minister Netelenbos om opheldering te vragen.

De fractie in de Tweede Kamer ziet, zoals bekend, weinig heil in de Betuweroute.

Heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat druk uitgeoefend op NS Railinfrabeheer een boeteclausule in te voeren? wil SP-kamerlid Van Bommel van de minister weten. En zo ja, waarom?

In Cobouw van afgelopen donderdag gaven aannemers en ingenieurs uiting aan hun ongenoegen over het ondertekenen van ‘de beruchte clausule die ons verplicht in alle toonaarden te zwijgen’. Wie het toch waagt zijn mond open te doen, ‘hangt’ en krijgt van NS RIB een forse geldboete. “De aanleg van de spoorlijn is een angsthazenproject”, citeert Van Bommel de algemene opinie over deze spoorverbinding. “Naast professoren, binnenvaartschippers, bewonersorganisaties en de SP blijken nu ook de ondernemers niet trots meer te kunnen zijn op de Betuweroute”, schrijft Van Bommel aan Netelenbos.

De rigide maatregel van de opdrachtgever ontneemt de ontwerpers en bouwers alle mogelijkheid hun technische innovaties in de etalage te zetten, en zich internationaal te presenteren.

Door het ontbreken van publicitaire ondersteuning is het beeld ontstaan, klaagt een (anonieme) aannemer, ‘dat we iets verschrikkelijk ouderwets aan het bouwen zijn’. “Dat is helemaal niet waar”, protesteert hij. “We zorgen wel degelijk voor een aantal technische hoogstandjes.”

SP-kamerlid Van Bommel wil de minister graag houden aan haar toezegging ‘naar de clausule te zullen kijken’. Het was de minister tijdens een recent werkbezoek opgevallen, zo berichtte Cobouw donderdag, dat er zo weinig publiciteit was over de gebruikte nieuwe technieken. Van Bommel vraagt de minister ‘wat zij tot nog toe heeft gedaan, en ook wat zij eventueel al heeft bereikt?’

Reageer op dit artikel