nieuws

Jarenlang conflict in Groningen escaleert

bouwbreed

groningen – Twentse bouwers proberen al jaren een poot aan de grond te krijgen in Groningen. Maar ze voelen zich besmet verklaard door de gemeente. Die zou hen namelijk liever zien gaan dan komen. Het gevolg: een slepend conflict, dat fors uit de hand is gelopen. Bemiddelingsacties vanuit de plaatselijke politiek bleven zonder resultaat. Rechters moeten nu knopen doorhakken. En terwijl rechtszaken lopen, doemen nieuwe problemen tussen beide partijen op.

De jarenlange ruzie tussen de gemeente Groningen en het Twentse Mega Vastgoed BV/Groninger Beheer BV lijkt zeer binnenkort te worden beslecht. Mega Vastgoed heeft deze week bij de bestuursrechter een geding aangespannen tegen de gemeente Groningen, met als inzet de nieuwbouwlocatie Gravenburg. Eerder al werd de Raad van State gevraagd een uitspraak te doen over de juiste interpretatie van het allesomvattende Groningse structuurplan ‘De Stad

van Straks’. Dat oordeel komt over enkele maanden.

De gemeente Groningen verkeert al jaren in oorlog met zowel Mega Vastgoed als met het aanverwante Groninger Beheer, in casu Twentse bouwers en aannemers, die dolgraag willen participeren in de ontwikkeling van diverse Groningse nieuwbouwwijken.

De gemeente Groningen wil dat per se niet toestaan en liever zelf op die grond bouwen. Probleem is echter dat Mega Vastgoed in reactie daarop twee strategische stroken grond heeft aangekocht, in een poging alsnog betrokken te raken bij de nieuwbouwprojecten. In de toekomstige nieuwbouwwijken Gravenburg/De Held en Piccardthof bouwt de gemeente nu om de stroken grond van Mega Vastgoed heen.

Mega Vastgoed voelt zich door deze reactie van de gemeente Groningen buitenspel gezet. Het bedrijf wil voorkomen dat de gemeente, die nu per se om de grond van de Twentse aannemers heen wil bouwen, doorgaat met het bouwrijp maken van grond. Volgens Mega Vastgoed neemt de gemeente Groningen een loopje met de totale ontwikkeling van het gebied, door plotseling op de locatie van de derde bouwfase met de tweede fase van de nieuwbouw te beginnen.

Bemiddeling

Met name de Groningse PvdA-wethouder Willem Smink van ruimtelijke ordening stoort zich al geruime tijd mateloos aan het gedrag van Mega Vastgoed/Groninger Beheer. Vorig jaar nog schoot hij publiekelijk uit z’n slof tegenover een directielid van Mega Vastgoed.

Overigens zijn enkele politieke fracties in Groningen van mening dat er een einde moet komen aan het slepende conflict tussen Groningen en de Twentse aannemers. Nadat de VVD-fractie wethouder Smink vorig jaar nog tevergeefs probeerde tot een volwassen gesprek met Mega Vastgoed te komen, heeft het GPV nu die bemiddelende rol overgenomen. Tot op heden echter zonder resultaten.

Woordvoerder Jans Oeben van de gemeente Groningen bevestigt de patstelling. “We zijn inmiddels begonnen met het bouwrijp maken van de grond in Gravenburg”, deelt Oeben mee.

“We hebben Mega Vastgoed daarvan per fax op de hoogte gesteld. Het is jammer dat we voorlopig om de grond van Mega Vastgoed heen moeten bouwen, maar het is niet anders. Door toedoen van die Twentse bouwers ontstaat nu een groot agrarisch terrein van enkele hectare middenin de nieuwbouwwijk. De koeien grazen er, bij wijze van spreken, straks in de achtertuin. Op termijn verwacht ik wel dat Mega Vastgoed zich gewonnen geeft, want elke dag dat er niets met die grond gebeurt, kost dat bedrijf klauwen met geld. Dat houdt niemand lang vol.”

H. Bijl, directeur projectontwikkeling van Mega Vastgoed, waarschuwt de gemeente Groningen voor deze ‘uitrookstrategie’.

“We zien absoluut niet af van onze pogingen mee te doen aan die nieuwbouwprojecten. We vinden dat we vanuit het oogpunt van eerlijke concurrentie – net als iedere andere gegadigde – aan de nieuwbouw mogen meedoen. Groningen wil dat absoluut niet. Laat de rechter daar dan maar een uitspraak over doen. Om voor ons onverklaarbare redenen heeft de gemeente Groningen ons besmet verklaard. De gemeente plakt op ons het etiket van ‘speculatie’, wat beslist niet het geval is. Resultaat is dat er al geruime tijd niet meer over de inhoud van de kwestie wordt gepraat, maar dat beide partijen elkaar alleen nog maar zitten te treiteren.”

Rancuneus

Oeben legt uit waarom de gemeente Groningen absoluut niet van plan is met Mega Vastgoed in zee te gaan. “We hebben daar zelf plannen en willen de strook grond in Gravenburg best tegen een redelijke, marktconforme prijs van Mega Vastgoed kopen. Maar ze hebben het ons aangeboden voor het vijfvoudige van de agrarische waarde. Dat wordt ons echt te dol, want dat gaat uiteindelijk allemaal ten koste van de nieuwbouwwoningen en de toekomstige huurders. Dat kunnen we absoluut niet maken.”

Groningen is daarnaast helemaal niet te spreken over de in de ogen van de gemeente “rancuneuze manier van handelen van Mega Vastgoed. Nu duidelijk is dat ze niet mee mogen doen, beginnen ze ons overal waar het maar kan, te treiteren”, zegt Oeben.

“Mega Vastgoed probeert ons nu bij allerlei bouwactiviteiten in de stad Groningen een voet dwars te zetten. Zodra Mega Vastgoed ook maar de kleinste aanleiding ziet om een bezwaarschrift tegen onze bouwplannen in te dienen, zullen ze het niet laten. Zo traineren ze onze nieuwbouw in Oosterhogebrug al geruime tijd door steeds nieuwe bezwaren in te dienen tegen hekjes, bordjes of andere kleine details. Dat zijn we zo langzamerhand goed zat.”

Oorlog

Uit deBijl erkent dat de ruzie vreselijk uit de hand is gelopen en voelt niet eens de behoefte de beschuldigingen van Oeben te ontkennen.

“Die oorlog tussen Groningen en ons is compleet uit de hand gelopen. Beide partijen pesten en beschuldigen elkaar over en weer en dat gaat van kwaad tot erger. In het heetst van de strijd doe je dan weleens iets, waar een buitenstaander misschien wat vreemd tegenaan kijkt. Maar in feite is het niets anders dan actie en reactie. Elke handeling van een van de partijen wordt meteen beantwoord door de ander. De sfeer is er inmiddels niet beter op geworden, want er wordt niet meer rechtstreeks met elkaar gepraat.”

De oorlog tussen Groningen en Mega Vastgoed lijkt voorlopig nog lang niet ten einde. Terwijl beide partijen de komende maanden wachten op uitspraken van respectievelijk de bestuursrechter en de Raad van State, krijgt de oorlog nog een vervolg.

Nieuwe problemen tussen Groningen en Mega Vastgoed doemen alweer op. In de nieuwbouwwijk Piccardthof dreigt precies hetzelfde te gebeuren als in Gravenburg. Ook daar wil Groningen om de strook grond van Mega Vastgoed heen bouwen.

Daar komt nog bij dat de binnenkort door de gemeente door te trekken Veenweg ook een strook grond van Mega Vastgoed doorkruist. Soortgelijke problemen dreigen ook nog langs het Reitdiep.

Reageer op dit artikel