nieuws

Hong Kong geeft voorbeeld winstgevende infrastructuur

bouwbreed Premium

amersfoort – Overheid en particuliere investeerders werken in Hong Kong samen aan een winstgevende spoorlijn. Elk station ontwikkelt zich “met bijna gegarandeerd succes” tot A-locatie voor wonen en werken.

Dwars door Hong Kong en binnenkort tot aan het nieuwe vliegveld in zee vervoert de Hong Kong Mass Transit Railway Corporation (MTRC) elke dag 2,3 miljoen passagiers.

De trein is aangelegd in publiek-private samenwerking en verbindt 28 ondergrondse en tien bovengrondse stations. De lijn wordt zonder subsidie gerund. Het is een winstgevende onderneming, onder andere dankzij het zeer rendabele onroerend goed dat in beheer of bezit is rond de stations. Ook de stad heeft profijt van het succes van de lijn in de verdere uitvoering van haar ruimtelijke ordeningsbeleid.

De baas van de MTRC, Christopher McCarthy, schilderde dit droombeeld van publiek-private samenwerking op het jubileumcongres van DHV, afgelopen donderdag in Amersfoort. DHV is vijfentwintig jaar actief in projecten van stedelijke ontwikkeling.

Vergeleken daarmee was de jubileumtoespraak van secretaris-generaal Den Dunnen van het ministerie van VROM nog slechts een wensdroom. Hij meldde dat zijn ministerie inzet op zes sleutelprojecten langs de hogesnelheidslijn, in combinatie met een compacte stad-beleid en beperkte ontwikkeling van corridors. Op private financiering wordt gehoopt.

Knooppunten

Hoewel de MTRC eigendom is van de overheid, is het een ‘gewone’ commerciele onderneming. Het bedrijf heeft ervoor gezorgd dat er op achttien plaatsen langs de lijn meer dan 31.000 woningen verrezen, ruim 194.000 vierkante meter kantoor en 245.000 meter winkel- en bedrijfsruimte. Een deel daarvan heeft de firma zelf in beheer en als appeltje voor de dorst bezit de MTRC nog drie winkelcentra. Jaarlijks levert dit vastgoed tien procent van de inkomsten. Bij de uitbreiding van de spoorlijn naar het vliegveld komen daar nog eens zoveel kantoren, woningen en winkelcentra bij.

Ten grondslag aan het succes lag volgens McCarthy de “moedige beslissing” van de overheid om de ruimtelijke ordening op te bouwen rond knooppunten langs deze lijn. De gebieden tussen de knooppunten konden benut worden voor extensievere bedrijven en woningbouw in lage dichtheid.

Voor de MTRC was dit beleid cruciaal want het verzekerde een hoge bezettingsgraad van de lijn gedurende lange tijd.

Subcentra

Het mes snijdt aan twee kanten. Particulieren willen in de buurt van de stations zitten omdat de trein in deze stad van congestie snel en betrouwbaar vervoer verzorgt.

Daardoor ontstaan nieuwe subcentra die sterk bijdragen aan de stedelijke vernieuwing. Dankzij het goede transport ontwikkelden zich zo alternatieven voor het dichtgeslibde centrum van Hong Kong. De kantoren zijn daarbij als het ware de bewoners gevolgd, naar buiten toe.

Sleutelrol

McCarthy benadrukte het belang van een continu gebruik van de lijn. Het verschil tussen spitsuur en daarbuiten is afgevlakt en doordat langs de hele lijn centra liggen is er ook geen sprake van een ‘eenrichtingsverkeer’, ’s morgens de stad in en de ’s avonds de stad uit. De trein is dus “perfect afgestemd” op het economische en sociale gebruik. Daardoor hebben investeerders rond de nieuwe knooppunten “bijna gegarandeerd” succes.

De les die McCarthy zelf uit het succes trekt, is dat het beleid voor infrastructuur zeer nauw verbonden moet zijn met het beleid voor ruimtelijke ordening.

McCarthy: “Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De spoorlijn speelt in Hong Kong een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad omdat zij is gekoppeld aan visionaire projectontwikkeling en de overige ruimtelijke ordening.”

Reageer op dit artikel