nieuws

Herstel kademuren in Geul moet wachten

bouwbreed

sittard – De rechter legde gisteren het omvangrijke herstel van de kademuren langs de Geul in Valkenburg voorlopig stil. Hervatting van het werk kan pas nadat de uitspraak in de tijdrovende bodemprocedure bekend is. Provincie, waterschap en de gemeente Sittard hebben gisteren katterig gereageerd op deze beslissing.

De rechter in Maastricht bepaalde dit gisteren in zijn uitspraak in het kort geding, waarin het waterschap Roer en Overmaas de door de rechter eerder opgelegde schorsing van de werkzaamheden ongedaan wenste te maken. Het waterschap en de betreffende aannemer willen zo spoedig mogelijk beginnen aan het herstel van de kademuren van de Molentak. Die verkeren in zeer slechte staat.

Bij Roer en Overmaas, de gemeente Valkenburg en de provincie is gisteren met teleurstelling op de rechterlijke uitspraak gereageerd. “Het is onbegrijpelijk dat de rechter de inkomsten uit het malen van graan, boven de veiligheid van de mensen stelt”, verwondert voorlichter Ruud van Heel van het waterschap zich. Volgens hem bestaat er reeel gevaar voor het instorten van woningen. De funderingen van de huizen worden ondermijnd als hoog water de kademuren wegslaat.

Molenaar Plantaz, die al elf jaar in conflict ligt met het waterschap, meent dat de kademuren “lang zo slecht niet zijn als het waterschap doet voorkomen. Hij betwijfelt ten stelligste dat de Geulbedding droog moet zijn om de kademuren te herstellen.

Reageer op dit artikel