nieuws

Haagse randgemeenten verliezen slag bij rechter Annexatie bouwlocaties stapje dichterbij

bouwbreed Premium

den haag – De Haagse randgemeenten hebben het kort geding tegen de provincie Zuid-Holland verloren. Volgens mr. A.H. van Delden, president van de arrondissementsrechtbank, gaat de besluitvorming over de grenscorrecties niet te snel. De randgemeenten zijn teleurgesteld over de uitspraak. “Maar dit betrof slechts een voorronde, de strijd gaat door”, aldus burgemeester Schartman van Nootdorp.

De poging van de gemeenten Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg om via de rechter tijd te winnen, is mislukt. Op 6 november beslissen Provinciale Staten van Zuid-Holland over toewijzing aan Den Haag van onder andere de Vinex-locaties Leidschenveen en Ypenburg en een smalle corridor over het grondgebied van Voorburg.

Volgens de randgemeenten, die zich met het hand en tand tegen de annexatie verzetten, hebben zij te weinig tijd om in hoger beroep te gaan, mocht de uitslag voor hen negatief uitvallen. Gaan Provinciale Staten namelijk akkoord, dan wordt het grondgebied al op 1 januari Haags.

De president van de rechtbank oordeelde echter dat, ook na het definitieve besluit, nog voldoende gelegenheid bestaat bezwaar te maken. Ook het argument dat de betrokken gemeenten onvoldoende gelegenheid zouden hebben het grondverlies in de begroting te verwerken, werd door Van Delden afgewezen. “De begroting kan zo nodig later worden gewijzigd. De afweging tussen de voor- en nadelen voor de voorgenomen herindeling lijkt eerder een kwestie voor de betrokken bestuurlijke overheden dan voor de rechter”, luidde de stelling van Van Delden.

Teleurgesteld

De randgemeenten toonden zich teleurgesteld over de uitspraak. J.E.M. Lubbers van de stichting ‘Nootdorp/Pijnacker tegen annexatie’: “Het is natuurlijk jammer hoewel de uitspraak mij eigenlijk ook weer niet echt verrast.”

Met het kort geding hoopten de randgemeenten de herindelingsprocedure te vertragen. Kan de provincie de grenswijziging op

1 januari niet laten ingaan, dan bestaat er namelijk een goede kans dat het hele plan niet doorgaat. Immers, de provincie mag over een herinrichting alleen besluiten wanneer minder dan tien procent van de bevolking erbij betrokken is. Omdat volgend jaar de bouwlocaties onder stoom komen, wonen er al snel veel meer mensen en wordt het een zaak van het kabinet. “Maar”, zo benadrukte Schartman, “dit was een mogelijkheid om de trein te stoppen. We krijgen meer kansen.”

Opgetogen

Van der Goot, gedeputeerde en verantwoordelijk voor het herindelingsplan, was zichtbaar opgetogen over de uitspraak. “Ik heb steeds gezegd dat we een zorgvuldige en rechtvaardige procedure hanteren, en het is goed dat de rechter ons daarin nu gelijk heeft gegeven.”

Vandaag wacht de gedeputeerde overigens nog een nieuwe beproeving. Op weg naar het finale besluit houdt de provincie een hoorzitting over het annexatieplan. De verwachting is dat dit uitmondt in een grote protestmanifestatie.

Reageer op dit artikel