nieuws

Grote bedrijven maken kleinere collega’s wijzer Negentig bedrijven kunnen zich nog aanmelden

bouwbreed

rotterdam – Van Gend en Loos helpt Mulcoflex, een middelgroot betonbedrijf, met het oplossen van zijn personeelsproblemen. Stormindustriediensten, een bedrijf dat is gespecialiseerd in reinigings- en schilderwerk, krijgt van PTT-Telecom marketingadviezen. Zo op het eerste gezicht merkwaardige combinaties, maar voor ‘Kennis van Groot naar Klein’ zijn ze ideaal: in dit project geven grote ondernemers kleinere bedrijven advies bij het oplossen van allerhande problemen.

Tien kleine en middelgrote ondernemers hebben zich inmiddels aangemeld, maar tot eind 1999 is er nog plaats voor negentig anderen. Mits ze in Zuid-Holland zijn gevestigd want ‘Kennis van Groot naar Klein’ is een regionaal project.

Het is opgezet door Syntens, een organisatie die ontstond door een fusie van het InnovatieCentra Netwerk Nederland(ICNN) en IMK Voorlichting. Syntens heeft vijftien regiovestigingen. De projecten worden gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

“Bedrijven komen soms voor problemen te staan die ze zelf niet kunnen of willen oplossen”, zegt Linda Kluver, adviseur van Syntens. Haar collega Jolanda van Gemeren voegt eraan toe: “En meestal is dat ook niet nodig want andere bedrijven zijn al eens met iets vergelijkbaars geconfronteerd en hebben het opgelost. Waarom zou je dan opnieuw het wiel uitvinden?”

Niet iedereen kan of wil een adviesbureau in de arm nemen, dat is de reden om Kennis van Groot naar Klein op te zetten. Aan het project doen tweeentwintig grote ondernemingen mee van zeer uiteenlopende aard: van de Dagbladunie tot het bouwbedrijf en bierbrouwer Heineken.

Deelname is vrij voor alle ondernemers uit het midden en kleinbedrijf, met uitzondering van de detailhandel. De kosten bedragen duizend gulden. “Op het programma staat een advies op maat van een specialist van een groot bedrijf, waarbij wordt gezocht naar een praktisch antwoord op vragen die binnen het bedrijf leven”,legt Jolanda van Gemeren uit. Het gaat daarbij om vragen over automatisering, technologie en innovatie, marketing en verkoop, personeel en organisatie, logistiek, kwaliteit en opleidingen. Daarnaast zijn er thema-avonden over verscheidene bedrijfskundige onderwerpen.

Een bedrijf dat advies op maat wil, krijgt eerst bezoek van een projectadviseur van Syntens. Deze brengt samen met de ondernemer het probleem in beeld en maakt daarvan een verslag. Vervolgens regelt hij een gesprek met de beoogde adviseur en als het klikt lossen ze het vraagstuk samen op.

Zo wilde betonbedrijf Mulcoflex bijvoorbeeld advies van een personeelsdeskundige. Het bedrijf heeft veel tijdelijke krachten in dienst en wil hen meer motiveren. Maar hoe pak je dat aan? “We brachten het betonbedrijf in contact met Van Gend en Loos”, zegt Linda Kluver. “Die onderneming heeft specialisten in dienst die allerhande tips en trucs gaven over hoe je beter met je personeel kunt omgaan.”

Niet alleen kleinere ondernemers hebben baat bij de aanpak. Jolanda van Gemeren: “De grote bedrijven doen mee omdat ze zo hun personeel scherp kunnen houden. Als ze adviezen geven aan kleine ondernemers, zijn ze vanuit een andere invalshoek met hun specialisatie bezig.”

Meer informatie geven Jolanda van Gemeren en Linda Kluver via telefoonnummer 010-4056060. Het project is ook op internet te vinden: www.kennisvangrootnaarklein.nl

‘Bedrijven komen soms voor problemen te staan, die ze zelf niet kunnen oplossen’

Reageer op dit artikel