nieuws

Groei Brabantse dorpen blijft moeilijke kwestie Experiment kan hulp bieden bij invulling ‘contourenbeleid’

bouwbreed Premium

‘s-hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant willen een experiment aangaan met maximaal zes gemeenten die problemen kennen op het gebied van woningbouw en herinrichting. Het noodzakelijke beleid om maatwerk te leveren bij inbreidings- en herinrichtingslocaties in kleine kernen ontbreekt momenteel. GS hopen met dit experiment een lans te breken in de moeilijke discussie over de woningbouw in Brabantse dorpen.

De discussie over de groei van kleine kernen in de provincie Noord-Brabant is langzaamaan het belangrijkste punt in de aanstaande provinciale statenverkiezingen aan het worden. Terwijl de VVD-statenfractie het hoogste woord heeft en de belangen van de Brabantse dorpen naar zich toe trekt, stelt CDA-gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening P. van Geel paal en perk aan de afspraken met het Rijk: de vijf grotere steden, te weten Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Breda en Helmond, moeten groeien en blijven voldoen aan de bijgestelde Vinex-afspraken. Terwijl de dorpen in Brabant alleen in beperkte mate in omvang toe mogen nemen voor de eigen aanwas.

De VVD laat de discussie hoog oplopen, wat onder meer blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma van de partij.

Hierin stellen fractievoorzitter O. Hoes en zijn politieke collega’s dat het provinciebestuur niet langer alleen naar de wensen van het Rijk moet luisteren, maar dat het ook eens de vinger op de kloppende pols van de dorpen moet leggen.

Volgens de VVD hebben de kleine kernen in Brabant een enorme expansiedrang. En daar zou op een faire manier gehoor aan moeten worden gegeven. Desondanks respecteren de liberalen de afspraken met de minister van VROM en stelt ook de VVD (lichte) grenzen aan de uitbreidingsmogelijkheden van dorpen.

Dat het onderwerp hoog op de politieke agenda staat, blijkt ook uit het voorwoord van de Commissaris van de Koningin F. Houben in het oktobernummer van Brabant, het magazine van de provincie Noord-Brabant.

Hierin nodigt Houben iedereen uit om mee te praten in de discussie over de ruimte in Brabant: “Steeds weer lees ik dat de groei van de dorpen kan worden beperkt onder meer aan de hand van het criterium: bouwen voor eigen behoefte. De vraag is hoe sterk die opgeworpen dam bij politieke druk is en of er voldoende stevige beleidsinstrumenten zijn om de grenzen van het expanderende dorp door het begrip ‘eigen behoefte’ veilig te stellen.”

Houben laat duidelijk merken enerzijds de politieke lijn van Van Geel te steunen, maar stelt anderzijds dat er nog veel gedebatteerd moet worden om de precieze inhoud van het zogenaamde contourenbeleid te vormen.

Gedeputeerde Van Geel onderschrijft deze stelling en zegt met het experiment op kleine schaal te willen kijken wat voor effect een beperkte extra groei van de dorpen teweeg kan brengen.

“Het is duidelijk dat er nieuwe ontwikkelingen en bouwmogelijkheden zijn in de dorpen in Brabant die in strijd zijn met het streekplan en de afspraken met het Rijk. Dit experiment wordt dan ook op kleine schaal uitgevoerd, waardoor minder positieve uitkomsten geen groot effect op ons beleid zullen hebben. Het heeft enkel als doel te kijken naar wat eventueel de mogelijkheden zijn voor de dorpen, maar van een drastische afwijking van ons beleid is geen sprake”, aldus gedeputeerde Van Geel.

De VVD heeft ondertussen al duidelijk laten blijken in de regionale media zeer sceptisch tegenover dit voornemen van GS te staan. Zij zien het experiment niet als een toenadering tot de wensen van de VVD.

“Wat die partij wil kan gewoonweg niet. We kunnen het niet toestaan dat er grote hoeveelheden woningen zomaar lukraak in de dorpen worden bijgebouwd, omdat de mensen daar nu eenmaal willen wonen”, verklaart Van Geel. “Dit woningbouwbeleid draait om kwaliteit, niet om kwantiteit. Helderheid en kwaliteit staan in deze discussie voorop. Dat zeg ik als lijsttrekker van het CDA en niet als gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening. Deze materie verdient een waardige en serieze discussie.”

Reageer op dit artikel