nieuws

Geulstuw mag niet ongebreideld open

bouwbreed Premium

maastricht – Molenaar Plantaz van de Oude Molen in Valkenburg moet het Waterschap Roer en Overmaas 24 uur van tevoren waarschuwen als hij de Molentak van de Geul wil doorspoelen. De rechtbank in Maastricht heeft dit bepaald in kort geding.

Plantaz voert aan dat in deze periode meer rommel met het Geulwater meestroomt dan normaal. Hij moet de sluis kunnen trekken als hij dit nodig acht. In augustus en september werd hem dit, zijns inziens door mankementen aan de sluis, onmogelijk gemaakt. Hij liet toen, na toestemming van de rechter, beslag leggen op een banktegoed van vijftigduizend gulden van het waterschap.

Dat beslag werd niet opgeheven. De rechter is van mening dat hiervoor een bodemprocedure nodig is. Het bestuur van het Waterschap mag op zijn beurt een bankbeslag van tweeduizend gulden per gebeurtenis opleggen als Plantaz zich niet houdt aan de 24-uurs waarschuwing, voorafgaande aan het trekken van de sluis.

Reageer op dit artikel