nieuws

Geschiedenis Schiphol is makkelijker dan toekomst

bouwbreed

Het zal allemaal wel belangrijk zijn te weten of er nou honderd huizen meer of minder last hebben van geluidhinder van Schiphol. Vooral omdat het om puur technische berekeningen gaat.

De snelheid waarmee de Tweede Kamer zich op dat onderwerp stort getuigt daar tenminste van. Nog nauwelijks is de inkt droog van de zogenoemde ‘Schoonschip-notitie’ van minister Netelenbos, of de Kamer organiseert een hoorzitting.

De onderste steen zal boven komen. Wist Jorritsma nou wel of niet dat verhoging van het aantal vluchten met 20.000 per jaar nooit gepaard kan gaan met minder geluidhinder.

Als ze het wel wist, dan heeft ze populair gezegd de kluit belazerd en dat is een politieke doodzonde.

Directeur-generaal Weck van de Rijksluchtvaartdienst, een onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, had haar nog zo gewaarschuwd dat meer vluchten niet samen kon gaan met een verlaging van het aantal geluidgehinderde woningen tot 12.000. Een open deur, op zijn zachtst gezegd.

Een kind van gemiddelde intelligentie uit groep vijf van de lagere school kan bedenken dat als er meer vliegtuigen overvliegen er meer lawaai is. Akkoord, de motoren worden stiller, het aantal lawaaiige toestellen neemt af en de aanvliegprocedures veranderen. Maar dan nog.

Belangrijker is evenwel de constatering dat de politiek als zo vaak meer belangstelling lijkt te hebben voor de geschiedenis dan voor de toekomst.

Al jaren wordt er gesproken over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Daarbij is het volgende beeld ontstaan. De oorspronkelijk geraamde groei bleek, onmiddellijk nadat de Kamer akkoord was gegaan met de cijfers, in de praktijk veel hoger. De grenzen die aan Schiphol werden gesteld werden daardoor veel eerder bereikt dan gedacht.

Sindsdien wordt er dus gepraat over uitbreiding van Schiphol dan wel de bouw van een satelliet-vliegveld al dan niet in zee.

Zoals het in ons land betaamt, is vervolgens veel onderzoek verricht, waarvan nu al bekend is dat het op onderdelen nog steeds een incompleet beeld geeft.

Dat heeft als grote voordeel dat het voor de politiek legitiem is om een definitief besluit weer uit te stellen. Want als de politiek ergens goed in is, dan is het wel in de toekomst vooruitschuiven.

Niet ten onrechte heeft de bouw al een aantal malen geroepen dat er niets mis mee is om nu al een milieu-effectrapportage voor te bereiden voor welke lokatie dan ook. Daarmee geef je dan in ieder geval een duidelijk signaal af – ook aan het buitenland – dat het je ernst is met de groei van de luchtvaart.

Zoals gebruikelijk is het echter roepen in de woestijn. Het is nu eenmaal gemakkelijker om de geschiedenis te onderzoeken dan besluiten voor en over de toekomst te nemen.

En ondertussen kunnen krantenlezers dagelijks genieten van de perikelen rond Schiphol in een feuilleton waarvan het einde nog lang niet in zicht is.

Dat wordt nog wat als de Europese voetbalcompetitie over een paar jaar een feit is. Zoals Heerenveen onlangs niet op Eelde mocht landen, zal Ajax moeten zien van Zaventem thuis te komen, PSV van Kopenhagen en Feijenoord van Heathrow.

Voordeel is wel dat de politiek zich dan niet meer druk behoeft te maken over de uitbreiding van Schiphol. Main-carrier KLM zit dan allang in Milaan.

Reageer op dit artikel