nieuws

Gemeenteraad Breda krijgt openheid in deals met ontwikkelaars

bouwbreed

breda – Na de uiterst pijnlijke affaire tussen de gemeente Breda en de projectontwikke-laars Heijmans Vastgoed en Amstelland Vastgoed over de aankoop van vijftig hectare grond die nooit bebouwd zal worden, heeft het Bredase college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad plechtig beloofd voortaan inzage te geven in de manier waarop de wethouders en ambtenaren omgaan met projectontwikkelaars.

Deze toezegging is tamelijk uniek te noemen. Dit aangezien B en W in Breda in de toekomst alle afspraken met projectontwikkelaars over de bouw van huizen en kantoren openlijk zal melden aan de leden van de gemeenteraad.

Verder zullen de voorkeursposities die bepaalde bouwbedrijven in Breda hebben verkregen in kaart worden gebracht.

De gemeente heeft de in het verleden benodigde grond voor gebouwen (zoals de nieuwe bibliotheek) gekocht van bouwbedrijven. Daarvoor in ruil werden voorkeursposities verleend. Nieuwe projecten worden op deze manier sneller uitbesteed aan bedrijven waar de gemeente in het verleden grond van heeft gekocht.

Na de pijnlijke zaak tussen de gemeente en Heijmans/Amstelland, waarbij bepaalde toezeggingen over de bouw van 1500 woningen niet nagekomen zijn, vindt het college van Breda het tijd worden voor openheid. Het gemeentebestuur laat zich op deze manier flink in de kaarten kijken.

Enerzijds belooft wethouder J. Gielen van Grondzaken een kijkje in de keuken door nieuwe afspraken voortijdig te melden, alle voorkeursposities in kaart te brengen en een gedragscode voor wethouders en ambtenaren op te stellen.

Hierin moet duidelijk vermeld staan hoe ambtenaren en bestuurders moeten omgaan met projectontwikkelaars. Anderzijds laat het college door deze aangekondigde maatregelen duidelijk merken dat er concessies gemaakt moeten worden in de richting van de gemeenteraad inzake de kwestie Heijmans/Amstelland.

Een grote meerderheid van de Bredase raad is tevreden over de oplossing die het college heeft getroffen in de vorm van de koop van de grond van de twee projectontwikkelaars, maar heeft duidelijk laten merken niet tevreden te zijn over de gang van zaken rond het geregel binnenskamers, in restaurants en op de golfbaan.

Wellicht dat het college van B en W zich wel kan vinden in die kritiek, aangezien wethouder Gielen woensdagavond deze concessies van uit zich zelf naar voren bracht.

Reageer op dit artikel