nieuws

Duitse coalitie zet in op betaalbare woningen

bouwbreed Premium

bonn – Franz Muntefering kan als nieuwe Duitse bouwminister aan de slag om te zorgen voor betaalbare woningen. Bovendien moet hij zorgen voor steden waarin het waard is te leven. SPD en Bundnis/Die Grunen hebben afgesproken op deze wijze de leefkwaliteit een flinke impuls te geven.

Uitgangspunt is woning- en stedenbouw beter op elkaar af te stemmen, meer oog te hebben voor duurzaamheid en de werkgelegenheid een steuntje in de rug te geven.

In het roodgroene regeerakkoord is vastgelegd dat er meer wordt geinvesteerd in stadsvernieuwing. Bijzondere aandacht krijgen verloederde wijken. Op gebied van sociale woningbouw wordt niet alleen veel geld uitgetrokken voor nieuwbouw, maar vooral het accent gelegd op renovatie.

Het stimuleren van eigen woningbezit houdt hoge prioriteit. In verstedelijkte gebieden wordt ingezet op verkoop van huurwoningen en op gemeenschappelijk wonen. Ook zal de roodgroene coalitie nadrukkelijk de vinger aan de pols houden bij de particuliere woningbouw.

Om de uitstoot van kooldioxide te verminderen worden lage energie-standaards ingevoerd voor woningnieuwbouw. Voor bestaande wooneenheden komen er – stapsgewijs – aan de tijd gekoppelde energie-parameters.

Wat betreft woningbouw geeft de regering de voorkeur aan “mobiliseren van bouwland binnen de bebouwde kom”. Ze staat huiverig tegenover ongebreidelde bouw daarbuiten.

Infrastructuur

Behalve voor de bouw wordt minister Franz Muntefering ook verantwoordelijk voor infrastructuur. Aan de Schwartzen Weg in Berlijn is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw voor het ministerie van Verkeer. Wie intrek zal nemen in het door de Zwitserse architect Max Dudler ontworpen gebouw (kosten 193 miljoen gulden) staat nog niet vast. Volgens Gerhard Zodtner van het Bundesamt fur Bauwesen is een van de opties het gebouw dusdanig uit te breiden, dat het onderdak kan bieden aan zowel het ministerie van bouw als van verkeer.

De Duitse bouwwerkgevers waarschuwen de regering Schroder niet te schrappen in de wegenbouw. De vrees daarvoor is gegrond. Want coalitiegenoot Bundnis/Die Grunen heeft in verkiezingstijd rondgebazuind dat in Duitsland het tempo waarmee wegen worden aangelegd best omlaag kan.

Transrapid

Voor aanleg van de magneetzweefbaan Transrapid tussen Hamburg en Berlijn maakt de regering Schroder pas op de plaats. Indien de kosten oplopen tot ver boven de huidige afspraken, zal de bondsregering voor het prestigieuze project geen mark meer uittrekken. In het regeerakkoord is vastgelegd dat alle extra kosten voor rekening komen van de industrie en spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn. Willen die niet betalen, dan is wat de regering Schroder betreft de Transrapid van de baan alvorens ook maar een meter te hebben gereden.

Geen pfennig

De nieuwe roodrode coalitie van PDS en SPD in de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren heeft zich ook op het standpunt gesteld geen pfennig extra uit te geven aan het miljardenproject Transrapid.

Reageer op dit artikel