nieuws

Dorpen eisen inspraak bij bebouwing marinevliegkamp

bouwbreed

valkenburg – De gemeenten Valkenburg, Katwijk en Wassenaar eisen een rol in de discussie over de toekomst van het Marinevliegkamp Valkenburg als het kabinet overgaat tot sluiting van dit militair terrein. Het vliegkamp ligt op hun grondgebied.

Het voortbestaan van het militair vliegveld staat al lange tijd ter discussie. In het regeerakkoord heeft Paars II aangekondigd te onderzoeken wat de consequenties zijn voor woningbouw. Op het vrijkomende terrein kunnen ruim achtduizend woningen voor de gemeente Leiden worden gebouwd. De komst van de nieuwe wijk zou de ruimtenood van de stad oplossen.

Valkenburg, Katwijk en Wassenaar verzetten zich tegen de Leidse plannen. Ze pleiten voor het behoud van het vliegveld omdat het volledig is geintegreerd in de omgeving. Toch houden ze rekening met een vertrek van Defensie.

De Valkenburgse burgemeester A. Hommes verwacht nog dit jaar een structuurvisie te presenteren. De dorpen streven er naar een wijk te ontwikkelen met veel aandacht voor landschap en recreatie. (ANP)

Reageer op dit artikel