nieuws

De Groene Amsterdammer

bouwbreed

Waar moet het heen met de ruimtelijke orde in Nederland? De Groene Amsterdammer toog met stedenbouwkundige Tjerk Ruimschotel en planoloog Arnold van der Valk door ons land en doet verslag van hun bevindingen. “Het is net talk-radio, iedereen mag meepraten en denkt dat hij invloed heeft.”

In een interview blikt Dick Tommel terug op Paars I. “In mijn strategie heb ik voor de inhoud van het beleid gekozen, dit wordt pas later gewaardeerd”, aldus de oud-staatssecretaris van VROM. Over zijn opvolger Remkes: “Hij heeft het geluk geen tegenstribbelende sector meer te treffen, maar mensen die verantwoordelijkheden willen nemen.”

Tommel werd deze week benoemd tot directeur van het NWI in Arnhem. Afgedankt voor de politiek voelt hij zich zeker niet. “Als ik nog een leuke post had kunnen krijgen, bijvoorbeeld nog eens vier jaar op Volkshuisvesting, dan was ik daar graag weer op ingegaan.”

Wim Kok bood haar wel nog eens vier jaar Vrom aan. Maar Mar-

greeth de Boer deed het niet. Ook Verkeer en Waterstaat liet ze schieten. “We zijn vastgelopen met Schiphol. Ik wilde er niet meer mee aan de slag”, zegt de oud-minister van VROM in een openhartig vraaggesprek met Vrij Nederland.

Volgens eigen zeggen zou ze Schiphol alleen maar zijn gaan belasten met haar ‘nee’ en de problemen niet tot een oplossing hebben gebracht. “Ik ben tegen uitbreiding van Schiphol op deze plek. Er is een grens en dan stopt het ergens. Ik ben er ook niet van overtuigd dat een vliegveld in de Noordzee de juiste locatie is. Ik zie niet in hoe je de verbinding van het Noordzee-eiland naar Schiphol kunt maken. Althans zonder de prachtige duinenrij aan te tasten. Ik heb nog nergens gezien hoe men dat milieuvriendelijk wil aanpakken.”

Tubificidae, een wormensoort die onder de merknaam Tubifex in de hengelsportzaak te koop is, voelt zich bijzonder goed in een zwaar vervuilde omgeving. Naarmate er meer van deze kleine diertjes in een RWZI zijn, is er minder overtollig slib, zo heeft onderzoek uitgewezen.

De vijf centimeter lange diertjes met een middellijn van 1 millimeter jagen op bacterien die het organische materiaal in het slib naar binnen hebben gewerkt. Jammer is alleen dat de wormen ook zo weer zijn verdwenen. “We denken dat we een methode gevonden hebben om ze te laten blijven zolang wij dat willen”, meldt promovendus Rensink in HP/De Tijd.

De LU Wageningen kreeg onlangs een fikse subsidie voor het onderzoek naar slib-etende wormen. De universiteit is samen met ingenieursbureau DHV inmiddels begonnen met een proef in de AVI Bennekom.

In het energie- en en kostenbewuste bouwen spelen gevels een belangrijke rol. Dubbele gevels leiden tot een verregaand natuurlijke ventilatie van gebouwen.

Het oktobernummer van De Architect schetst technieken waarmee het binnenklimaat van gebouwen kan worden verrijkt. “Door inventief om te gaan met deze technieken krijgt het ontwerp nieuwe impulsen”, stelt de redactie.

Een van de besproken projecten is het paviljoen van Ian Ritchi Architects in de Dordogne dat het klimaat in zich opneemt. Dankzij een spleet tussen het glas en de muur kan de wind het glas koelen en wordt voorkomen dat er te veel warmte binnenkomt.

de Architect, Uitg. ten Hagen en Stam Uitgevers, Den Haag, telefoon: (070) 3045700

Reageer op dit artikel