nieuws

Commissie positief over plan Grensmaas

bouwbreed

maastricht – Het milieueffectrapport voor het project Grensmaas heeft van de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) een positief advies gekregen. Aan GS is gerapporteerd dat het rapport bijzonder inzichtelijk is, met alle informatie die nodig is voor het vervolgtraject, de besluitvorming en vaststelling van het Streekplan Maas.

Wel signaleert de commissie nog aandachtspunten. Zo moet voor aanvang van het project een integrale aanpak worden gegarandeerd. Behalve hoogwaterbescherming en grindwinning moet 1500 hectare nieuwe natuur worden gewonnen. De zorg van de commissie is dat de natuurwinst pas ontstaat na het verlagen van het winterbed, als de bescherming tegen hoog water is gerealiseerd en de meeste grind gewonnen.

Nader onderzoek is ook nodig voor mogelijke erosie van de rivierbedding en de benedenstroomse effecten. Verder beveelt de commissie aan, de betekenis van de daling van de grondwaterstand voor de waterwinning en de bestaande natuur te onderzoeken. Verwacht wordt dat de start van het Grensmaasproject in 2000 begint.

Reageer op dit artikel