nieuws

Brabant draait woningbouw met moeite terug

bouwbreed Premium

‘s-hertogenbosch – De minister van VROM keek in het voorjaar streng mee over de schouder van de Noord-Brabant, toen de provincie de moeilijk taak kreeg duizenden woningen te schrappen. Zij stonden al op het punt te worden gebouwd. De provincie had het niet gemakkelijk de verlaagde taakstellingen aan de diverse gemeenten te verkopen.

In een brief aan de minister van 20 oktober schrijven Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hoe deze besprekingen zijn verlopen en hoe de verlaging van de taakstellingen is uitgevoerd. Daarnaast bracht Gedeputeerde Staten de problemen in kaart in een bijgevoegde Rapportage Monitoring Vinex-woningbouw.

De grootste problemen waar de provincie mee te kampen heeft doen zich voor in de stadsregio Breda. De teruggeschroefde woningbouwprogramma’s in Breda veroorzaken extra renteverliezen op investeringen die al zijn gepleegd.

Bovendien is het provinciebestuur bang dat de verlaagde taakstelling juridische problemen kan opleveren voor locaties waar het Voorkeursrecht gemeenten op rust. Sinds maart zijn grote bouwprojecten in Etten-Leur en Roosendaal op de lange baan geschoven omwille van de te hoog geraamde woningbehoefte. In haar brief van 20 oktober schrijven GS aan de minister dat de Vinex-taakstelling in Breda nog steeds aanzienlijk hoger ligt dan de vooruitberekening van de woningbehoefte door de provincie van eind 1997. “Op basis van vrijwilligheid en gelet op het Vinex-contract is het maximale in Breda behaald. Zonder het openbreken van het Vinex-contract is daarvoor geen oplossing mogelijk”, zo schrijft het provinciebestuur.

In Tilburg zijn de problemen die de verlaging van de woningbouwvoorraad oplevert, beter te overzien. Aangezien de gemeente nog in overleg is over de manier waarop de woningvoorraad kan worden teruggeschroefd, heeft de provincie het gemeentebestuur een zogenaamde inspanningsverplichting opgelegd. Zodoende kunnen de beleidsmakers in de stadsregio Tilburg een leidraad gebruiken in de verdere beslissingen omtrent de woningbouw. GS is echter wel huiverig voor de woningmarkt in Tilburg. Deze is nagenoeg zelfstandig en kan mogelijk harde klappen krijgen door de nieuwe taakstelling.

In Den Bosch en in de stadsregio Eindhoven is het de provincie probleemloos gelukt de verlaagde woningprognoses voor deze steden door te laten werken in de feitelijke woningbouw. Het overleg tussen de provincie en de betrokken gemeentebesturen heeft daar een positieve uitwerking gekregen.

Monitoring

Desondanks blijft de provincie in haar brief ook in deze gevallen wijzen op de noodzaak van een voortdurende monitoring van de bevolkingsprognoses en de daarmee gemoeide woningbouw in Brabant. Tussen de regels door valt duidelijk te lezen dat de noodzakelijke verlaging van de taakstelling veel geld heeft gekost – hoeveel valt moeilijk te overzien – en dat het de afzonderlijke relatie tussen gemeentebesturen en bouwondernemingen niet heeft bevorderd. De provincie spreekt in deze rapportage dan ook van een basis voor een voortdurende monitoring van aspecten die te maken hebben met de woningbouw in Brabant.

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Brabant in opdracht van minister De Boer van VROM te veel woningbouw toegestaan in het kader van de Vinex-contracten. Nadat begin dit jaar bekend werd dat de bevolkingsprognoses in Brabant veel lager zouden uitpakken dan verwacht, werden de contracten op 17 maart 1998 opengebroken. De minister en een delegatie van de provincie kwamen overeen alleen de binnenstedelijke bouwprojecten van de vijf grote steden nog te laten uitvoeren. De provincie kreeg de opdracht dit nieuws aan de betrokken gemeenten te melden.

Reageer op dit artikel