nieuws

Bouw sector gezondheidszorg blijft onder budgetten

bouwbreed Premium

utrecht – De maximale kosten voor een bruto vierkante meter ziekenhuis, verpleeghuis of andere vorm van intramurale gezondheidszorg zijn in een jaar tijd met 3,27 procent gestegen. Dat blijkt uit de gisteren verschenen bouwkostennota van het College voor ziekenhuisvoorzieningen.

In het rapport is de prijs per vierkante meter voorziening per 1 januari van dit jaar vastgesteld. De onderzochte aanbestedingen in 1997 bleven gemiddeld 0,6 procent onder de budgetten.

Eenmaal per jaar komt het college met een aanpassing van de maximale kostennormen voor gezondheidsvoorzieningen. Het college gaat daarbij uit van nieuwbouw van een gelijkblijvend pakket bouwvoorzieningen.

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt op de vastgelegde maximum kosten (prijspeil januari 1998)een index losgelaten.

Het bedrag dat voor ziekenhuisbouw maximaal aan bouwkosten per bruto vierkante meter vloeroppervlak mag worden uitgetrokken, bedraagt per januari van dit jaar 3219 gulden. Voor verpleeghuizen tot 150 bedden is dat 2596 gulden, voor dependances van verpleeghuizen is het bedrag vastgesteld op 2554 gulden, voor instellingen voor geestelijke gezondheidszorg op 2607 gulden en voor instellingen voor verstandelijk gehandicapten op 2478 gulden .

In deze bedragen zijn begrepen de bouwkundige voorzieningen, de werktuigkundige en elektrotechnische werken, de vaste inrichting en de terreinvoorzieningen.

De grondkosten worden buiten deze maximum kostennormen gehouden, omdat die van plaats tot plaats sterk kunnen verschillen. Er geldt wel een bovengrens van 23.000 gulden per bed voor verpleeghuizen en 30.000 gulden per plaats voor alle overige categorieen voorzieningen.

Aanbestedingen

Het college heeft de moeite genomen om 64 van de in 1997 aanbestede bouwplannen te analyseren. Bij de aanbesteding van twaalf ziekenhuizen werd voor 148 miljoen gulden aan bouwkundige werkzaamheden gegund. Dat bleek 3,1procent beneden de vergunningsbedragen te liggen. Omdat bij het werktuigbouwkundig deel en het elektrotechnisch deel de normbedragen werden overschreden, kwam het totaal van de bestedingsbedragen in deze sector 1,4 procent onder de vergunningsbedragen uit.

De onderzochte achttien aanbestedingen voor verpleeghuizen geeft juist een ander beeld. Daar overschreden de kosten voor het bouwkundig deel de daarvoor geldende normen met 0,3 procent en bleven werktuigbouwkundige werken met 1,5 procent en elektrowerken met 3,6 procent onder de daarvoor uitgetrokken bedragen.

Het budget voor de bouw in de geestelijke gezondheidszorg werd bij de analyse van achttien aanbestedingen met 2,9 procent overschreden waar het de bouwkundige voorzieningen betreft. Voor de werktuigkundige en elektrotechnische werken gleden overeenkomstige percentages aan overschrijding. Totaal gemiddeld bleken de aanbestedingsbedragen 0,6 procent onder de vergunningbudgetten te zijn gebleven. Dat was voor het college geen aanleiding de normbedragen naar beneden bij te stellen.

Reageer op dit artikel