nieuws

Bouw blijkt geen partij bij huisvesting asielzoekers

bouwbreed

den haag – Schakel de bouw in bij het creeren van tijdelijke opvang voor asielzoekers. Dat lijkt een voor de hand liggend idee. De bouw heeft alles in huis: ruimte, middelen en capaciteit. Maar een telefoontje met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) leert dat het helemaal niet om ruimte en middelen gaat.

De huisvesting van vluchtelingen is een administratief probleem. Het tempo van de instroom is hoger dan de uitstroom. Daarom heeft het COA zijn toevlucht gezocht tot de inrichting van tentenkampen. Vanwege de snelheid dus. Een tentenkamp staat binnen een week.

Grootste tijdwinst zit in het omzeilen van bouwvergunningen. Anders dan bij de plaatsing van portocabines en andere tijdelijke woongelegenheden is voor het neerzetten van tenten geen bouwvergunning nodig.

Het heeft ook geen zin op besluitvorming te anticiperen, “want”, verklaart woordvoerder Bastelaar van het COA doodsimpel, “je kunt bestuurlijk niet anticiperen op akkoorden die er niet zijn”.

Dat verklaart waarom de huisvesting van asielzoekers voor de bouwondernemers ‘geen onderwerp is’, zoals Nathalie Kool van het AVBB desgevraagd meedeelt. Zomin als het COA zich voor hulp tot de bouwondernemers heeft gericht, zomin hebben de grotere bouwbedrijven zelf in AVBB-verband het initiatief gezocht. “Je overvalt me ermee…”, zegt de woordvoerder, hardop peinzend of het thema misschien toch niet ergens op de agenda heeft gestaan.

Voor de leden van de Vereniging van Verhuurbedrijven van Verplaatsbare Accommodaties, is de huisvesting van asielzoekers daarentegen ‘een hot item’, zegt A. Thiecke, secretaris van de vereniging. “We beraden ons of we als vereniging de overheid niet intensiever moeten benaderen om onze diensten aan te bieden. Als er problemen zijn met het huisvesten van asielzoekers zijn we graag bereid daarover mee te denken.”

De verhuurbedrijven kunnen weliswaar net zo snel een serie units bouwen als anderen een tent opzetten, maar de noodzakelijke bouwvergunning kunnen ze niet omzeilen. In de praktijk betekent dat, dat ze bij de huisvesting van de recente stroom asielzoekers het nakijken hebben.

Reageer op dit artikel