nieuws

Bewoners wapenen zich tegen sloopplannen

bouwbreed

maastricht – De vernieuwing van de Maastrichtse wijk Heugemerveld stuit bij de bewoners op groot verzet. De Heugemervelders willen op korte termijn een actiecomite in het leven roepen. Het tegenhouden van de sloop van ruim driehonderd woningen zal daarbij de hoogste prioriteit hebben.

Vorige week maakte de woningcorporatie Sint Servatius de definitieve plannen bekend voor de aanpak van de wijk Heugemerveld. Deze buurt, onder de rook van de nieuwbouw op het Ceramiqueterrein, is volgens de corporatie te eenzijdig. Daarnaast staan er in de wijk nogal wat noodwoningen en duplexwoningen van bijna een halve eeuw oud. De plannen behelzen de sloop van 342 sociale huurwoningen. Dit moet fasegewijs gebeuren. Vervolgens komen er tweehonderd duurdere koopwoningen en zo’n honderd huurwoningen voor terug. Omstreeks 2005 moet de wijk klaar zijn. Hoewel Sint Servatius de garantie geeft dat niemand gedwongen moet vertrekken, loopt de wijk tegen de plannen te hoop. Vooralsnog uiten de bewoners hun ongenoegen met spandoeken en raambiljetten. Maar over echte acties wordt al ruimschoots nagedacht.

Corporatiedirecteur A.Verzijlbergh zegt de commotie aan de ene kant te kunnen begrijpen maar ziet zich voor de opgave gesteld dat er iets aan de wijk moet veranderen. Er zijn eenvoudig parallellen te trekken tussen de Maastrichtse wijk en vergelijkbare wijken als Duindorp in Den Haag en Paddepoel in Groningen. Ook daar stuiten herstructureringsplannen bij bewoners op groot verzet. “Het is een landelijk probleem”, zegt Verzijlbergh. De Maastrichtse gemeenteraad buigt zich eind dit jaar over de herstructurering. Direct daarna wordt met de eerste fase een begin gemaakt.

Op pagina 3: ‘We laten ons niet uit het veld slaan’.

Reageer op dit artikel