nieuws

Belgie meedogenloos voor nalatige woningbezitters

bouwbreed Premium

brussel – Huurwoningen in Vlaanderen moeten vanaf 1 november aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Blijkt de huiseigenaar hiertoe niet bereid, dan hangt hem strafpunten en in het ergste geval onteigening boven het hoofd. Er komen minimumeisen voor de oppervlakte van een woning in relatie tot het aantal personen dat er woont. Ook de sanitaire voorzieningen, verwarming en stabiliteit van het huis moeten aan minimumeisen voldoen.

De normen staan opgenomen in een technische fiche, die gemeentelijke inspecteurs gebruiken als zij de huurwoningen controleren. Eerst worden de huurwoningen gecontroleerd van voor 1919. De Vlaamse regering keurde de besluiten goed van de Vlaamse minister Peeters van Huisvesting inzake de kwaliteitsbewaking van woningen.

Eigenaars van huurwoningen, welke niet aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen, worden onteigend indien ze niet binnen de vastgestelde termijn van 36 maanden hun woningen hebben gerenoveerd. Deze termijn is zo ruim genomen omdat voor een ingrijpende renovatie doorgaans een (tijdrovende) bouwvergunning moet worden aangevraagd. Voor kleinere verbeteringswerken is de termijn op een jaar gesteld.

Huurwoningen die gebreken vertonen, krijgen strafpunten. Als een woning achttien of meer strafpunten krijgt, kan de burgemeester van de gemeente het pand ongeschikt voor bewoning verklaren. De eigenaar krijgt dan eerdergenoemde tijd om de woning wel aan de kwaliteitseisen te laten voldoen. Tot vijftien strafpunten voldoet een woning aan de kwaliteitseisen en kan de eigenaar een conformiteitsattest bij zijn gemeente aanvragen. Het verhuren van woningen zonder dit attest is strafbaar.

De gemeentelijke overheid heeft de bevoegdheid om eigenaars van huurwoningen, die zich niets van de kwaliteitseisen aantrekken, te onteigenen door middel van een recht op voorkoop tegen de werkelijke waarde en na renovatie op de sociale huurmarkt. De overheid kan de woning ook in eigen beheer verhuren tegen een sociale huurprijs.

Het besluit om kwaliteitseisen op te leggen aan huurwoningen is een onderdeel van de Vlaamse Wooncode, een plan van de Vlaamse minister Peeters. Met als belangrijkste doel de harde kern van slechte woningen in Vlaanderen aan te pakken.

In de Vlaamse Wooncode is ook de bepaling opgenomen, dat de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de kleinere sociale huisvestingsmaatschappijen en de gemeenten een recht van voorkoop krijgen op slechte woningen. Het gaat om leegstaande huizen, krotten en woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard.

Reageer op dit artikel