nieuws

Bedrijfsterrein moet beter worden gebruikt

bouwbreed Premium

amsterdam – Bij het ministerie van VROM zijn 415 bouwplannen ingediend die in aanmerking willen komen voor de titel ‘Voorbeeldproject Intensief Ruimtegebruik’. Ze hebben in meerderheid betrekking op ondergrondse infra-structuur en beter gebruik van de openbare ruimte. Daarvan zijn er 65 genomineerd voor de voorbeeldstatus. Uiteindelijk mogen 22 bouwplannen zich ‘voorbeeldproject’ noemen.

In totaal hebben 130 inzendingen betrekking op het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving, terwijl 116 het ondergronds of overkapt bouwen van wegen en spoorwegen tot thema hebben.

Dat bleek tijdens het Congres Intensief Ruimtegebruik donderdag in de Rai. Er waren vier thema’s: bedrijventerreinen, openbare ruimte, infrastructuur en ‘de derde dimensie’. Voor dit laatste thema kwamen 93 aanmeldingen binnen. Het ging hierbij om ondergrondse parkeergarages, winkels en theaters. Het thema bedrijventerreinen oogste slechts 76 inzendingen. “Met name de grond waarop bedrijfsterreinen zijn aangelegd, wordt in veel opzichten niet intensief genoeg gebruikt. Dat zullen we beter moeten doen”, zei C.J. de Vries, directeur-generaal van de Rijksplanologische Dienst tijdens het congres. De vries verving minister Pronk (VROM).

Bedrijfsterreinen moeten daarom zo veel mogelijik verrijzen bij verkeersknooppunten van corridors en bij de steden, want daar zijn voldoende transportmogelijkheden zoals auto-, spoor- en waterwegen. Om het landschap te sparen moet een ‘lintbebouwing’ langs snelwegen worden voorkomen.

Niet bekend

Kwaliteit

Amsterdam viel met vier ‘winnende’ inzendingen het meest in de prijzen, op de voet gevolgd door Delft (3) en Den Haag en Groningen(elk 2). Volgens P.O. Vermeulen, voorzitter van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), bezaten de meeste inzendingen veel kwaliteit, maar niettemin rezen hier en daar vraagtekens. “Projecten zijn afgevallen omdat er bijvoorbeeld te weinig intensivering uit sprak of omdat vraagtekens werden geplaatst bij de kwaliteit van de openbare ruimte.” De 65 genomineerde projecten zijn opgenomen in een boek dat is uitgegeven door het ministerie van VROM.

Voorbeeldprojecten: Alphen a/d Rijn: Kaaspakhuis Nagtegaal; Amersfoort: Vathorst Bedrijventerrein; Amsterdam: AFC, intensief ontspannen in Zuidas; Amsterdam: Stadspark-Parkrand; Amsterdam: Bos en Lommerplein; Amsterdam: Uitbreiding Rai;

Delft: Auto(matisch) weg; Delft: Gebied Delft Centraal; Delft: Plan Uitbreiding Binnenterrein; Den Haag: Herontwikkeling Jubi-kavel; Den Haag: Laakcenter;

Groningen: Maximum laadvermogen; Groningen: Ontwerp Westerhaven;

Nieuwegein: Naar een kloppend stadshart;

Schijndel: Huisvesting Schijndel 2000; ‘s-Hertogenbosch: Avenue 2; Sittard: Bedrijvenstad Fortuna; Smallingerland: Drachtstervaartproject;

Voorburg: Sijtwende;

Wijchen: Geautomatiseerde Fietsenparkeervoorziening;

Zaanstad: Wonen in de Zaan; Zwolle: Intensivering A28/centrum-zone.

Reageer op dit artikel