nieuws

Bakstenen muur wellicht deel middeleeuws kasteel Opnieuw historische vondst door bouwvakkers in Doetinchem

bouwbreed

Niet bekend

Voorzitter Guus Dinkla van de plaatselijke oudheidkundige vereniging krabt zich eens achter de oren. “We staan hier precies tussen de binnen- en de buitenpoort van de oude dubbele stadsmuur”, redeneert hij. “Het kan dus volgens mij niet een deel van de muur of van de Grutpoort zijn.”

In de grond, op de hoek van het bouwterrein, is een deel van een dikke halfronde muur te zien. De rode bakstenen restanten zijn volgens Dinkla zeker afkomstig uit de periode van voor 1500. “Het is bekend dat hier vroeger ook een watermolen heeft gestaan. Maar als je de cirkel van dit stukje halfronde muur doortrekt, dan krijg je een gigantisch complex. Ik vermoed nu dat we op een middeleeuws kasteel zijn gestuit.”

Slechts een klein stukje van de muur is blootgelegd. De rest van de muur bevindt zich onder het asfalt van de Grutstraat en de Hofstraat. “Als de stoep er straks uit gaat, is er iets meer te zien en kan er misschien worden vastgesteld om welk middeleeuws bouwwerk het gaat”, hoopt Dinkla.

Geen geld

Geld om de vondst verder uit te graven is er niet. “Er is jaarlijks een bedrag van vijfduizend gulden beschikbaar voor archeologie”, weet Frans Holkenborg, ambtenaar ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de gemeente en belast met monumentenzorg.

Holkenborg is er wel voorstander van om iets met de vondsten te doen: “Wellicht is het mogelijk de contouren van de muren zichtbaar te maken in de bestrating. Om dat te bekostigen zou je anderen voor de vondsten kunnen interesseren. Zo komt er op de plaats waar enkele weken geleden de Hamburgerpoort werd gevonden, een vestiging van ABN/AMRO. Misschien wil de bank wel sponsoren.”

Op de plaats van het vermoedelijke kasteel wordt Cultureel Centrum De Gruitpoort gebouwd. Een bouwproject van zestig bij twaalf meter met vier verdiepingen. Bouwvakkers kwamen bij heiwerkzaamheden, precies in de hoek van het project de oude muur tegen. “We hebben meteen de gemeente ingeschakeld”, zegt uitvoerder J. Kroesen.

De bouwer besloot de muur niet uit te graven om plaats te maken voor de schroefmortelpaal, maar boorde aan weerszijden van de middeleeuwse muur een schroefmortelpaal. Beide palen zijn door middel van een brug met elkaar verbonden. “De constructeur zal nu wel even opnieuw aan het rekenen moeten slaan”, verwacht Kroesen, “maar het uitgraven van de muur is ook een hele klus. Bovendien blijft de vondst nu gespaard.”

In Doetinchem ligt de oudheid voor het oprapen. Deze keer zijn bouwers gestuit op waarschijnlijk een middeleeuwse kasteelmuur. Foto: APA

Reageer op dit artikel