nieuws

Advies moet bouwer Broekpolder opleveren

bouwbreed Premium

heemskerk – Als de raden van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk er mee kunnen instemmen, wordt de bestuurlijke impasse, waarin de toekomstige bebouwing van de Vinexlocatie Broekpolder verkeert, via een bindend advies opgelost. Zo luidt het voorstel van de colleges van B en W van beide gemeenten aan hun raad.

De betrokken ontwikkelaars – -Mabon voor Beverwijk en NBM Amstelland/Heijmans voor Heemskerk – zijn beide van mening dat zij bij arbitrage als winnaar uit de bus komen. Door de besluitvorming van de beide gemeenteraden zijn er twee onuitvoerbare raadsbesluiten ontstaan.

Ondanks alternatieven kon men er samen niet uitkomen. Vandaar dat de colleges de gemeenteraden voorstellen een bindend adviseur te laten beslissen welke bouwconsortium uiteindellijk de Broekpolder mag realiseren.

In het voorstel aan het college van Beverwijk kan het college van Heemskerk niet nalaten alsnog zijn eigen zienswijze als de juiste te beschouwen en niet te begrijpen waarom de raad van Beverwijk anders heeft beslist.

Niettemin wordt voorgesteld een adviseur te zoeken, die een bindend advies gaat uitbrengen. Maar dat het college van Heemskerk onaangenaam getroffen is staat ook met zoveel woorden in de genoemde brief. “Door een keuze voor Mabon krijgt de gemeenschap al bij de start te maken met een zeer groot negatief exploitatiesaldo van zo’n 35 miljoen.”

De toekomstig adviseur dient uiterlijk 1 januari zijn conclusie kenbaar te maken. Hij moet aangeven of Amstelland of Mabon het beste bod heeft uitgebracht, waarbij in acht moet worden genomen ‘de biedingen, die aan de raadsvoorstellen ten grondslag hebben gelegen in november 1997, de vastgestelde selectieprocedure en selectiecriteria’.

Heijmans-directeur Van den Hoven zegt ervan overtuigd te zijn dat zijn consortium als winnaar uit de bus komt als inderdaad dezelfde criteria worden toegepast.

Niettemin noemt hij een bindend advies ‘een merkwaardige manier om een geschil tussen twee gemeenten te beslechten’.

Reageer op dit artikel