nieuws

Wilma jaagt winst van NBM- Amstelland duidelijk omhoog Baar legt de lat voor 2000 stuk hoger

bouwbreed Premium

Amsterdam – Wilma heeft de winst van NBM-Amstelland een stevige opwaartse duw gegeven. In de eerste zes maanden steeg de nettowinst met 73 procent tot ruim 96 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat steeg even hard tot bijna 147 miljoen, terwijl de omzet met de helft toenam tot ongeveer 2,5 miljard gulden.

Het doel dat bestuursvoorzitter Andre Baar een half jaar geleden voor ogen had, een bedrijfsresultaat van zes procent in het jaar 2000, is op eentiende procent na nu al gehaald. Reden voor Baar om de lat een stuk hoger te leggen. Zeven procent is de nieuwe doelstelling voor 2000.

Ruim de helft van de stijging van het halfjaarresultaat komt voor rekening van Wilma Nederland.

Hoe goed de afzonderlijke delen van het bouwconglomeraat het ook doen, Baar wil voor het eind van dit jaar een nieuwe organisatiestructuur gereed hebben. Hij wil naar een organisatie voor woningbouw (onder de naam Wilma), een organisatie voor utiliteitsbouw en een organisatie voor projectontwikkeling. Op deze drie terreinen zijn voorlopig geen nieuwe acquisities te verwachten, liet Baar weten.

Acquisities

Eventuele versterking zoekt NBM-Amstelland weer in handel en industrie, “in Nederland”, voegde de bestuursvoorzitter er nadrukkelijk aan toe. Voor de financiering hoeft NBM-Amstelland naar alle waarschijnlijkheid geen nieuwe aandelen uit te geven. “Onze vermogenspositie is versterkt. Het eigen vermogen is nu ruim 32 procent van het balans totaal”, rammelde Baar met de geldbuidel.

Hij ziet de vraag naar woningen voorlopig niet inzakken. NBM-Amstelland heeft grond voor 40.000 woningen, waarvan iets meer dan de helft op Vinex-locaties. Tot juli heeft de Haagse bouwer 2300 woningen verkocht. De bouwstroom op de Vinex-locaties zal dit jaar goed op gang komen, verwacht het Baar.

“Rond Utrecht en Nijmegen is een ware run op de woningen.” Half oktober levert Wilma de eerste woningen op in Leidsche Rijn. Over ongeveer anderhalf jaar wil Baar het eerder gemelde nieuwe concept operationeel hebben, waardoor de consument voor alle aspecten van de aankoop – financiering, verzekering, overdracht en aankleding met bouwmaterialen – bij NBM Amstelland terecht kan.

Vertragingen

In Duitsland blijft de woningmarkt slecht. “We zijn bezig onze dochteronderneming GFG aan te passen aan de markt en te voorzien van nieuw management. We zijn er uiterst voorzichtig met het opstarten van nieuwe projecten”, berichtte Baar.

Iets minder goed ging het ook in de civiele beton- en industriebouw en in enkele wegenbouwbedrijven. Oorzaak is de vertraging bij de grote design en construct projecten, aldus Baar. “Desondanks blijven de vooruitzichten op de markt voor infrastructuurprojecten goed”, oordeelde hij. Het bedrijf heeft voor 3,4 miljard gulden opdrachten in portefeuille.

In de industrie nam de afzet van kalkzandsteen wat af. “In de woningbouw op Vinex-locaties wordt meer gebruik gemaakt van betonmortel en pre-fab casco’s”, lichtte Baar toe. “Producten die wij ook leveren. “Als het in het ene bedrijfsonderdeel regent, schijnt ergens anders de zon.”

Reageer op dit artikel