nieuws

Wegennet rond Hedel drastisch aangepakt

bouwbreed Premium

hedel – Het wegennet rond de Gelderse gemeente Hedel moet grondig worden verbeterd. De maatregelen zijn noodzakelijk omdat de huidige infrastructuur onvoldoende is om de toenemende verkeersstroom op te vangen. De kosten van het project bedragen circa dertig miljoen gulden en moeten worden betaald door het Rijk, de provincie en de gemeente. Het werk kan in 2004 worden opgeleverd.

Dit heeft de provincie Gelderland bekend gemaakt. De provincie, het Rijk en de gemeente Hedel hebben een convenant gesloten over de verbetering van de infrastructuur. De kosten moeten tussen deze partijen worden verdeeld: het Rijk moet ruim veertien miljoen bijdragen, de gemeente ruim vijf miljoen en de provincie ruim negen miljoen.

De Drielseweg (N831) loopt door de kom van Hedel en is niet berekend op de toenemende verkeersdrukte. Hiervoor wordt al jaren naar een oplossing gezocht. Zowel Rijk, provincie als gemeente zetten hun ideeen hierover op papier. De oplossing die nu wordt voorgesteld is een combinatie van deze plannen.

Onderzoek wees uit dat het verleggen van de N831 de beste mogelijkheden biedt. In de voorstellen krijgt deze een nieuw trace met een tunnel onder de spoorlijn Utrecht-‘s-Hertogenbosch. Verder wordt de Baronieweg verlengd, terwijl het bestaande deel van deze straat wordt gemoderniseerd en een rotonde krijgt.

Gedeputeerde Staten en het gemeentebestuur vinden het belangrijk dat de plannen worden vastgelegd omdat Hedel door gemeentelijke herindelingen wordt opgeheven.

“Enerzijds willen wij de rechtsopvolger van de gemeente Hedel gaarne binden aan reeds gemaakte afspraken, anderzijds wil de gemeente Hedel ervan verzekerd zijn dat de beschikbare middelen worden aangewend”, aldus een toelichting van Gedeputeerde Staten.

Reageer op dit artikel