nieuws

Waterpeil zakt, schade stijgt

bouwbreed

den haag – Nu het water aan het zakken is maken de waterschappen en de provincies, die door de hevige regenval zijn getroffen, de rekening op. Het staat vast dat het hemelwater voor vele honderden miljoenen guldens aan schade heeft veroorzaakt. Brabant en Zeeland meldden al op respectievelijk 340 en 100 miljoen gulden uit te komen. En, zo voegt de woordvoerster van Zeeland er aan toe: “Voor iedere dag dat er water blijft staan, komt er nog eens tien miljoen gulden bij.” Zuid Holland houdt het vooralsnog op 225 miljoen.

West-Brabant is een rampgebied. De Brabantse commissaris van de Koningin, F.J.M. Houben, maakte de balans op en kan tot geen andere conclusie komen.

“Een eerste globale inventarisatie toont aan dat als gevolg van de wateroverlast rekening moet worden gehouden met een totale schade van zo’n f. 340 miljoen”, aldus Houben in een officiele verklaring.

Voor een forse financiele injectie klopt hij aan bij het Rijk. Immers, Houben heeft zijn hoop gevestigd op de ministerraad die in zijn visie de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen moet toepassen.

“Gedupeerden krijgen in dat geval recht op een vorm van schadeloosstelling”, aldus de provincie Noord Brabant.

Kostenpost

De land- en tuinbouw heeft ook in West Brabant het meeste te lijden gehad. Naar schatting neemt deze sector zo’n 265 miljoen gulden voor zijn rekening. De schade aan infrastructuur en openbare werken zorgen voor een kostenpost van zo’n 25 miljoen. De vergoeding voor schade aan woningen van particulieren komen in de buurt van de 50 miljoen. Maar liefst twaalfhonderd woningen hebben last ondervonden van het wassende water. Er is drie miljoen gulden uitgegeven om de wateroverlast in Brabant te bestrijden.

Zeeland zegt dat de land- en tuinbouw ongeveer honderd miljoen gulden aan schade heeft opgelopen. “Iedere dag dat er nog water op de weilanden blijft staan, komt daar nog eens tien miljoen bovenop”, aldus de Zeeuwse woordvoerster. Volgens haar hebben zo’n tweehonderd woningen als gevolg van de wateroverlast schade opgelopen. “De schadebedragen varieren van tien- tot vijftigduizend gulden per huis.”

Stijgen

Ook op het Zuid-Hollandse provinciehuis in Den Haag is er gisteren flink gerekend. In een voorlopige berekening komt de provincie uit op 225 miljoen gulden. Dat bedrag is overigens inclusief de 100 miljoen die de tuinders in het Westland al hebben geclaimd. Zuid Holland neemt verder het zekere voor het onzekere. “Het bedrag kan alleen maar stijgen”, zo laat de woordvoerder snel weten; “Het zijn slechts voorlopige bedragen.”

In het bedrag is overigens niet alleen de schade aan wegen, huizen en dergelijke opgenomen maar ook bijvoorbeeld de kosten van het wegpompen van het water en de extra inzet van mensen.

Indruk

Op de Zuid-Hollandse commissaris van de Koningin, J.M. Leemhuis-Stout, heeft de waterschade diepe indruk gemaakt. In navolging van haar Brabantse collega Houben heeft ook zij bij minister Peper van Binnenlandse Zaken om een schaderegeling gevraagd. “Hoewel ik er van overtuigd ben dat in een aantal kritieke situaties door de inzet van waterschappen, gemeenten, operationele diensten en zeer veel vrijwilligers groter onheil is voorkomen, is de situatie toch al ernstig genoeg”, aldus Leemhuis. De aard en ernst van de situatie nu is volgens haar vergelijkbaar met die van 1995. Vandaar dat Leemhuis voor eenzelfde regeling pleit.

De landbouw heeft op afstand het meest van het water te lijden gehad.

Reageer op dit artikel