nieuws

Volker Wessels begint vruchten fusie te plukken

bouwbreed Premium

rotterdam – Koninklijke Volker Wessels Stevin kan met tevredenheid terugkijken op de eerste zes maanden van dit jaar. Het bouwconcern zag de netto-winst met dertien procent stijgen tot zestig miljoen gulden.

Na ruim een jaar fusie is zowel binnen de verschillende sectoren als sectoroverlappend sprake van samenwerking. In Duitsland zet de groei nog niet echt door.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg het eerste half jaar van 70,3 miljoen naar 80,7 miljoen gulden. Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) verwacht dit jaar een winstgroei van vijftien procent ten opzichte van 1997 (137 miljoen). De omzet voor dit jaar wordt geraamd op 4,7 miljard gulden, een stijging van honderd miljoen.

In alle sectoren was sprake van een verbetering. Opvallend was de aanzienlijke omzetdaling (veertien procent) binnen de Bouw en Vastgoedontwikkeling; van 889 miljoen in de eerste helft 1998 tegen 1037 miljoen in vorig jaar. Oorzaak is de latere start van eigen ontwikkelingsprojecten in woning- en utiliteitsbouw door vertragingen in het vergunningentraject. Ter illustratie: in een half jaar bedroeg dat alleen al in een regio zo’n f. 50 miljoen. H.J. Hazewinkel, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, die afgelopen vrijdag de halfjaarcijfers toelichtte, sprak van “een uitstel in de tijd”. Hij benadrukte dat deze ontwikkeling voornamelijk betrekking had op de woningbouw maar niet de Vinex betrof.

Marktsynergie

De toekomst ziet het bouwconcern met veel vertrouwen tegemoet. KVWS heeft dit jaar nog voor 4,2 miljard gulden aan opdrachten in portefeuille. Het bedrijfsresultaat, dat dit jaar met 0,5 procent naar 4,5 procent kruipt, is nog voor verbetering vatbaar. Hazewinkel: “Wij hebben een interne doelstelling van vijf procent voor de periode 1999-2002.”

Bij de presentatie stond Hazewinkel nog even stil bij de gevolgen van de fusie die ruim een jaar geleden plaatsvond. “De visie om hiermee marktsynergie te behalen, blijkt een juiste. Na een jaar is binnen de sectoren en sectoroverlappend sprake van samenwerking en coordinatie.” Wel zijn er volgens hem nog belangrijke verbeteringen haalbaar. “Wij willen de voordelen van groot en klein combineren en flexibelere eenheden die dicht bij de markt opereren.”

Duitsland

In Duitsland zet de groei nog niet echt door. Toch betoonde Hazewinkel zich op langere termijn positief over de groeimogelijkheden. “Wij doen het goed als je kijkt naar de marktomstandigheden.”

Het bedrijf voert in toenemende mate opdrachten voor derden uit. Zo verwierf KVWS recent een opdracht van twintig miljoen gulden van een Berlijnse woningbouwvereninging. Het aandeel van de omzet in Duitsland beloopt op dit moment tien procent.

Het Rotterdamse bouwconcern wil in Duitsland meer grip krijgen op de verkoopmarkt en werkt aan (de uitbreiding van) diverse belangen in Duitse bedrijven.

Reageer op dit artikel