nieuws

Vinex-opgave blijkt haalbaar

bouwbreed

De Vinex-opgave wordt gehaald. In 1999 is het hoogtepunt in de productie te verwachten, daarna zal die weer afzwakken. VROM gaat er wel van uit dat in ieder geval tot 2000 meer huizen buiten de locaties worden gebouwd dan voorzien. Het ministerie heeft dan ook als voornemen “de voor Vinex-locaties bestemde locatiegebonden subsidies die niet nodig zijn, terug te laten vloeien naar het rijk”.

Van de nieuwbouw is ongeveer 70 procent van de huizen in de marktsector gebouwd. Voor de stedelijke gebieden is dat minimaal de helft. Vervuilde bodems op Vinex-locaties komen regelmatig voor, maar die problemen brengen het productieproces niet in gevaar. Veel moeizamer loopt het opstellen van integrale planningen door gemeenten en provincies.

Met betrekking tot het bouwen buiten de stadsgewesten zijn tussen rijk en provincies afspraken gemaakt die de komende jaren moeten leiden tot minder productie en capaciteit. Daarbij is niet getornd aan de mogelijkheden die al vastlagen in streek- en bestemmingsplannen. In het jaar 2000 wordt Vinex zelf onder de loep genomen. Dan valt ook een beslissing over vliegveld Valkenburg bij Leiden. In tegenstelling tot het rijk zien de Tweede Kamer en Leiden dit wel zitten als woningbouwlocatie.

Reageer op dit artikel