nieuws

Vinex-locaties in Zuid-Holland presteren goed

bouwbreed

De woningbouw op Vinex-locaties zou tot gevolg hebben dat landelijk de vraag naar koopwoningen zou instorten. Gezien het grote aandeel van Zuid-Holland in het Vinex-programma, zou dat met name voor deze provincie gelden. J.W.J. Wolf ziet daarentegen geen reden tot paniek.

Afgelopen maand zijn er in de pers diverse artikelen verschenen over de woningbouw in met name de Vinex-locaties. Uit materiaal afkomstig van allerlei bronnen worden trends afgeleid. De prijsstijgingen van de koopwoningen nemen af, de woningen staan langer te koop, er zijn in de eerste helft van dit jaar vergeleken met vorig jaar minder certificaten afgegeven door het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) en er zijn minder hypotheken verstrekt. Daaraan wordt de conclusie verbonden dat in ieder geval landelijk de vraag naar koopwoningen zou instorten en, omdat verreweg het grootste deel van de Vinex-woningen nog gebouwd moet worden, we moeten oppassen dat we niet voor de leegstand gaan bouwen.

Zuid-Holland wordt niet met name genoemd in de artikelen, maar met het grote aandeel dat onze provincie in het Vinex-programma heeft, zou men zich af kunnen vragen of Zuid-Holland zich de teneur van de artikelen zou moeten aantrekken. Is daar reden voor?

In 1997 zijn de activiteiten in de Vinex-locaties goed op gang gekomen. Gevolg is dat er in Zuid-Holland eind juni dit jaar al meer woningen zijn voltooid dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Bovendien stonden er eind juni al meer woningen in aanbouw dan op hetzelfde tijdstip in 1997. (Zie onderstaand schema)

De cijfers van het CBS sporen niet met de krantenberichten en leren dat er in ieder geval in Zuid-Holland geen enkele reden is voor paniek. De koopwoningen worden door de markt echt niet in aanbouw genomen als er geen afzetmogelijkheden zijn. En in Zuid-Holland overtreft de vraag naar nieuwe woningen nog steeds het aanbod. Bij een ruimer woningaanbod zullen huizen wat langer te koop staan en grote prijsstijgingen worden geremd. Die ontwikkeling is gunstig voor de vraagzijde. Er is dus feitelijk geen enkele reden om bang te zijn voor het instorten van de vraag naar nieuwe koopwoningen.

Dat er landelijk minder garantiecertificaten zijn verstrekt zal eerder met het aanbod te maken hebben en zegt niets over de ontwikkeling van de vraag. De vermindering voor dit jaar was overigens al door het GIW voorzien: 1997 was een recordjaar en naar verwachting komt het aantal dit jaar op het niveau van 1996. Weliswaar is ook in Zuid-Holland het aantal verleende bouwvergunningen enigszins teruggelopen, maar het aantal ligt nog altijd een fractie hoger dan in 1996. In hoeverre hier invloeden van seizoenen of Vinex-programmering een rol spelen, valt moeilijk te beantwoorden.

Op dit moment bereikt de woningproductie rond Rotterdam en Den Haag eindelijk het gewenste niveau. Daardoor zijn woningzoekenden niet langer gedwongen om te verhuizen naar andere regio’s. En dat is gunstig voor het draagvlak van onze grote steden en draagt ook bij tot beperking van de groei van de automobiliteit.

Kortom wat Zuid-Holland betreft is er geen enkele reden voor paniek, integendeel.

J.W.J. Wolf is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

1e helft 1997 1e helft 1998 groei woningen voltooid in Zuid-Holland 7.500 8.800 +17% w.o. – Koopwoningen 4.600 6.200 +36% – Vinex-woningen 5.200 6.200 +20% – Vinex-koopwoningen 2.900 4.200 +44% 30-06-’97 30-06-’98 groei woningen in aanbouw in Zuid-Holland 22.800 24.100 +6% w.o. – Koopwoningen 16.300 18.200 +12% – Vinex-woningen 16.800 18.400 +10% – Vinex-koopwoningen11.300 13.600 +20%

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels