nieuws

Veruit de meeste vutters in de bouw zijn timmerlieden

bouwbreed Premium

Amsterdam – Met 561 timmerlieden spande die beroepsgroep binnen de bouw vorig jaar de kroon bij het vervroegd uittreden. In totaal verlieten 1517 bouwvakkers de praktijk van alle dag.

Dat meldt de stichting Uittreden Bouwbedrijf over 1997. Zo’n 84 procent van de hiervoor in aanmerking komende werknemers reageerde op de toezending van de aanvragen.

Metselaars nemen met 268 de tweede plaats in als het om vervroegd uittreden gaat. Van de overige beroepsgroepen gaat het om een enkele persoon (een koppensneller, dijkwerker en vloerenlegger) tot enkele tientallen, onder wie betonafwerkers, buizenleggers, straatmakers, tegelzetters en vaklieden gww.

In totaal profiteren nu 10.667 bouwvakkers van een vut-uitkering. Het bestuur werd enige malen geconfronteerd met oneigenlijk gebruik van de vut-regeling. In sommige gevallen werd een arbeidsongeschikte weer arbeidsgeschikt verklaard om hem in aanmerking voor een vut-uitkering te laten komen. Om dergelijk oneigenlijk gebruik te voorkomen, adviseerde het bestuur cao-partijen een tekst aan de arbeidsvoorwaarden toe te voegen, waaruit blijkt dat men pas vervroegd kan uittreden als men in de twee jaar direct daaraan voorafgaande tenminste zes maanden heeft gewerkt.

Reageer op dit artikel