nieuws

Vereniging Vrienden Eindhoven Airport vrezen burenruzie en meeuwen

bouwbreed

Gerlach Cerfontaine, de nieuwe directeur van Schiphol, zal met enige afgunst naar zijn Eindhovense collega Henk Bos van Eindhoven Airport kijken. Want waar Cerfontaine vooral met tegenstanders van de Amsterdamse luchthaven te maken heeft, weet Bos zich in ieder geval gesteund door de Vereniging Vrienden Eindhoven Airport. Of het daarmee ook vrienden van buurman Meerhoven zijn, valt nog alleszins te betwijfelen. “Ik vind niet dat ze Meerhoven daar hadden moeten projecteren”, stelt voorzitter drs. R.A.F. Bullens van de vriendenvereniging.

Projectleider E. Prince van Meerhoven heeft op de informatiebijeenkomst voor Vrienden Eindhoven Airport heel wat uit te leggen. Niemand van de leden snapt waarom een zo grote bouwlocatie pal naast een vliegveld wordt ontwikkeld. Zo er in de toekomst al sprake zou zijn van uitbreiding, dan is die mogelijkheid hiermee in een klap om zeep geholpen.

Bovendien betekenen zevenduizend nieuwe woningen tegelijkertijd twintigduizend nieuwe buren, stuk voor stuk potentiele klagers over vliegtuiglawaai. De vrienden vragen zich of de luchthaven tegen dat geweld wel bestand zal zijn. “Ik weet dat mensen geneigd zijn de rotzooi op te zoeken, maar dit gaat toch wel erg ver”, zo omschrijft een lid van de vereniging het.

Prince ziet het niet zo pessimistisch in. Ten eerste is de afstand tussen Meerhoven en Eindhoven Airport een factor twee groter dan bij eerdere bouwlocaties in Eindhoven het geval was, houdt hij zijn gehoor voor. Het aantal nieuwe klachten zal zich alleen daarom al beperken.

Ten tweede wordt, op advies van het communicatiebureau, aan alle nieuwe bewoners van Meerhoven duidelijk te verstaan gegeven dat ze naast een vliegveld komen te wonen, en dat dit gepaard zal gaan met enige geluidsoverlast. “Bij Schiphol”, legt Prince uit, “is de situatie heel anders. Daar komt het vliegveld naar de woningen toe, met alle gevolgen van dien voor de geluidscontouren. Hier is sprake van het omgekeerde: de woningen komen naar het vliegveld toe. De toekomstige bewoners weten dat. Als je er niet tegen kunt, moet je vooral niet in Meerhoven gaan wonen.”

Het is een stelling die het publiek uit de zaal bestrijdt. “Niets is minder waar dan wat u daar zegt. Schiphol is ook begonnen in een leeg veld, ver weg van de stad. Ook daar is de stad naar het vliegveld toegekropen. U doet hier gewoon precies hetzelfde”, houdt een toehoorder Prince voor.

De projectleider laat zich niet uit het veld slaan. “Ik blijf toch bij mijn stelling, dat de situatie hier anders is dan bij Schiphol. Eindhoven Airport heeft nog steeds een hele ruime jas. Politiek is uitbreiding onmogelijk, maar ruimtelijk gezien is die mogelijkheid er nog steeds. Ook als Meerhoven klaar is.”

Vogels

“En de vogels dan?”, polst een ander lid. “De waterplas die

straks in het midden komt, trekt heel veel watervogels aan. Hoe verhoudt zich dat tot het vliegverkeer?” Volgens Prince hoeft voor de veiligheid niet te worden gevreesd: “Problemen met vogels hebben we van begin af aan al onderkend. De ramp met de Hercules, heeft de discussie daarover nog eens versterkt. Daarom hebben tientallen vogelaars het afgelopen jaar in de bosjes rond het vliegveld en de bouwlocatie gelegen, om te bestuderen hoe de vogels zich hier gedragen.”

Daaruit bleek de aantrekkingskracht van het water op meeuwen het grootste probleem. “Maar meeuwen zijn gewoontedieren”, weerlegt Prince. “Overdag vliegen ze uit om op zoek te gaan naar eten en ’s avonds komen ze op dezelfde plekken weer bij elkaar. We weten dat het voedselaanbod hetzelfde blijft, dus het aantal vogels zal niet toenemen. We moeten er alleen voor zorgen dat de meeuwen de waterplas niet als zodanig herkennen. Als ze het niet weten, komen ze ook niet.”

Het publiek in de zaal lacht wat schamper, waarop Prince nog eens benadrukt: “Het probleem mag hier gewoon niet aan de orde zijn, dus we doen er alles aan om overlast van vogels te voorkomen. De vogelwacht hier bestaat inmiddels uit vier mensen en daar komt – op kosten van de gemeente – nog een extra kracht bij.”

Ondanks de geruststellende woorden van Prince blijft voorzitter Bullens van de vrienden van Eindhoven Airport somber. “Ik vind niet dat ze Meerhoven daar hadden moeten projecteren”, houdt hij vol. “Het inklemmen van een dergelijk grote bouwlocatie tussen de A2 en het vliegveld, is problemen zoeken. Dom en kortzichtig, want straks zijn er toch op zijn minst veertienduizend mensen meer die last hebben van het vliegveld.”

Blunder

Volgens Bullens ligt er met Eindhoven Airport een potentiele bron van onrust in Meerhoven. Maar hij gelooft niet dat dit uiteindelijk zal leiden tot de ondergang. “Opheffen van het vliegveld? Dat geloof ik nooit. Want dat zou politiek een nog grotere blunder zijn.”

Ook directeur Bos van Eindhoven Airport geeft te kennen niet blij te zijn met de nieuwe buren. “Ik heb principiele bezwaren tegen het oprukken van woningbouw in de richting van vliegvelden. Maar het is nu eenmaal een feit.”

Toch ziet hij ook lichtpunten in de geplande bouw. “Het bedrijventerrein is grotendeels bestemd voor luchtgerelateerde bedrijvigheid. Daar verwacht ik veel van, zeker ook omdat het vooral internationaal georienteerde bedrijven zijn. Daar kan een aanzuigende werking van uit gaan.”

Voor een stijging van het aantal klachten is hij niet bang. “We nemen tal van maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. We stellen duidelijke spelregels op voor de vliegtuigen. En als er iets gebeurt wat niet mag, dan gaan we over tot sancties. Ontstaan er onverhoopt toch klachten, dan behandelen we die snel en serieus.”

Prince blijkt intussen toch wat goodwill te hebben gekweekt bij zijn kritische gehoor. Een applaus is zijn deel als hij de vrienden van Eindhoven Airport uitnodigt voor een bijeenkomst van de vrienden van Meerhoven. De vereniging heeft zelfs een mogelijk toekomstige bewoner van Meerhoven in haar midden.

Of er ook kavels worden uitgegeven aan particulieren, wil hij weten. “Enne…hoe duur zijn die dan?”

Bouwkavel 28

De rompslomp rond de meer- en minderwerklijst hebben Bart van Schijndel en Ingrid Steeger achter de rug. De lijst hebben zij samen met iemand van het Centraal Bureau Bouwtoezicht (CBB) bij hun makelaar ingevuld.

“En dat werkte perfect”, meent Ingrid. “We hebben goed advies gekregen en die hulp maakte ons veel meer duidelijk.” Bij die gelegenheid kregen ze tevens de in hun huis verwerkte materialen te zien. “De man had niet alleen hang- en sluitwerk, maar ook een baksteen bij zich. Het klinkt gek,” zegt Ingrid enthousiast, “Maar dan begint zo’n huis toch ineens te leven.”

De komende twee weken zoeken Bart en Ingrid sanitair en tegels voor de badkamer uit. Ook gaan ze op pad voor een keuken. “Ja, heel spannend allemaal”, bevestigen beiden.

Deze leuke zaken worden echter overschaduwd door de officiele afwikkeling van de overdracht van hun huis. Vanwege een onduidelijke vertraging bij de gemeente Eindhoven is de woning bij de notaris nog niet getransporteerd.

Dat baart Ingrid zorgen. “Er zijn van de bouwer al een paar hoge rekeningen binnengekomen. We maken ons daar best wel een beetje zorgen over. Als we de ING-bank bellen dan wordt er steeds verwezen naar de gemeente waar de vertraging zou zitten. Maar daar schieten wij dus niets mee op.”

In Bouwkavel 28 volgt Cobouw de bouw van het huis van Bart van Schijndel en Ingrid Steeger. Als een van de eersten kochten zij op Meerhoven een geschakelde twee-onder-een-kapwoning. Bouwbedrijf Hurks bouwt het huis.

Ook Bullens heeft zijn twijfels over het bouwen van zoveel huizen naast het vliegveld. Foto: Bert Jansen

Reageer op dit artikel