nieuws

Uitstel van Noordtak Betuwelijn

bouwbreed

den haag – Een besluit over de noordtak van de Betuwelijn laat nog enkele maanden op zich wachten. Dat meldde minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat aan de betrokken gemeenten. De reden van het uitstel is dat de onderzoeken naar het traject meer tijd nodig hebben.

“We gaan niet akkoord met een tijdelijke noordtak door de bebouwde kom en de maatregelen die het Rijk wil nemen om de bijkomende geluidsoverlast tegen te gaan”, zo zei de Rhedense wethouder Alberse maandag in een reactie op het bericht.

“Doordat overdag het dubbelbaans spoor vol zit met voornamelijk personenvervoer, zullen de maximaal 48 goederentreinen per etmaal grotendeel ’s nachts door de steden moeten. Dat is onacceptabel”, aldus Alberse

Rijkswaterstaat heeft geadviseerd om als wapen tegen de geluidsoverlast, in totaal 34 kilometer geluidsschermen te bouwen op 47 plaatsen.

Alberse kan zich daar niet in vinden, want, zo zegt hij: “Als er zoveel wordt geinvesteerd in geluidswallen, is de verleiding groot de noordtak maar helemaal niet meer aan te leggen.”

Een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat zegt dat van afstel geen sprake is. “De plannen gaan in het voorjaar van ’99 de inspraak in.” Voor het laatste stuk Betuwelijn van Zevenaar tot de grensovergang Oldenzaal-Bentheim, moest dat eigenlijk eind dit jaar gebeuren.

De gemeenten weigeren mee te werken aan de geluidsmaatregelen. “Het uitzicht verdwijnt en de dorpen en stadsdelen worden van elkaar gescheiden. “Bovendien neemt het risico op ongevallen toe, komen er meer verkeersopstoppingen en krijgen hulpverleningsdiensten te maken met vertragingen. De aanleg kan ook jaren worden uitgesteld”, houdt de Rhedense wethouder vol.

De noordelijke tak van de Betuwelijn heeft bij het Rijk geen prioriteit.

De verbetering van het openbaar vervoer, de filebestrijding in de Randstad, de Betuwelijn en de HSL-lijn hebben voorrang en krijgen dus ook eerder geld.

Reageer op dit artikel