nieuws

Uitsluiting concurrentie ten strengste verboden

bouwbreed

rotterdam – De kartelpolitie volgt de ontwikkelingen van de publiek-private samenwerking op de voet. Een pps kan gemakkelijk botsen met de mededingingsregels. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) waarschuwt derhalve de bouw – ‘die een reputatie heeft op het gebied van prijsafspraken’ – maar vooral ook de overheden die opereren als bedrijf. “Uitsluiten van concurrentie mag immers niet.”

Publiek-private samenwerking (pps) wordt steeds vaker toegepast bij het ontwikkelen van projecten. Het kan hierbij gaan om een nieuw stadshart, om wegen, een HSL-station of bedrijfsterrein. Directeur-generaal mr. A.W. Kist van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) waarschuwde gisteren zijn gehoor voor de risico’s.

Hij deed dat tijdens een congres in Rotterdam over publiek private samenwerking. Organisator was de Erasmus Universiteit.

Op dit moment heeft de kartelpolitie geen klachten in behandeling over publiek-private samenwerking. “Maar partijen moeten ervoor oppassen vergaande afspraken te maken zonder ons daarin te betrekken. Anders lopen ze het risico dat wij ingrijpen of anders Brussel wel.”

Praktijk

Publiek-private samenwerking, een methode om projecten – vooral financieel – van de grond te tillen, is in de praktijk ook veel toegepast om niet Europees te hoeven aanbesteden. De achterliggende gedachte is dat de overheid niet de aanbestedende partij is.

Zaanstad, Dordrecht en Ede zijn naar aanleiding van dat soort constructies in Brussel al eens op het matje geroepen. De gemeenten kwamen met de schrik vrij.

Om een einde te maken aan de onduidelijkheid over de Europese aanbestedingsregels en pps-constructies werkt het ministerie van VROM in samenwerking met het AVBB aan een brochure met voorbeelden van hoe het nu wel en niet mag. Begin volgend jaar moet die af zijn. “Ik ben razend benieuwd wat daar uitkomt”, merkte Kist op.

Opletten

“De overheid moet niet denken dat zij buiten mededingingsregels valt zodra zij opereert als bedrijf. Dat is bij een pps vaak het geval”, waarschuwde de directeur-generaal. “Partijen dienen op te letten bij zeer langdurige contracten, exclusiviteit, selectiviteit bij aan- en uitbesteden. Bij aanbesteden zullen we kritisch kijken naar wie met wie contacten aangaat in de fase die voorafgaat aan gunning. Wat dat betreft heeft de bouwsector wel een reputatie. En die volgen wij zeer.”

“Niet alle vormen van samenwerking zijn verboden. En als een project op een andere manier niet tot stand zou komen, dan zijn ontheffingen mogelijk. We zijn uiteraard bereid in een vroegtijdig stadium te overleggen. Ook al voordat een formeel ontheffingsverzoek is ingediend. Dus om problemen, in een later stadium te voorkomen is het verstandig ook ons in een vroegtijdig stadium bij plannen te betrekken.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels