nieuws

Teleurstellend

bouwbreed Premium

De bouw levert in belangrijke mate de brandstof voor de economische groei. De infrastructurele bouwwerken doen dat in dubbel opzicht.

De uitvoering van de werken genereert veel werkgelegenheid, maar minstens zo belangrijk is de uiteindelijke functie die zij inneemt. Immers: zonder transport geen economische bedrijvigheid, laat staan een toename van de welvaart.

Een inzicht dat gelukkig ook in de troonrede doorklinkt. Maar alsof het kabinet een vondst heeft gedaan, luidt de letterlijke tekst: “De mobiliteit neemt snel toe. Dit stelt ons allen voor ernstige problemen. Files brengen hoge kosten met zich mee en geven bovendien aanleiding tot ergernis.”

De oplossing voor deze platitude, zo blijkt uit een nadere toelichting minister Netelenbos, is vooral veel van hetzelfde. Een vrije busbaan hier, een extra tramlijntje daar en dan vooral maar hopen dat het rekeningrijden het ei van Columbus zal blijken te zijn.

Een aanzet tot echte fundamentele keuzes zit er kennelijk nog steeds niet in. Natuurlijk zijn Schiphol en de Maasvlakte belangrijk en slokt de aanleg van de HSL veel geld op. Maar wil Nederland, en met name de Randstad, bereikbaar blijven, dan zijn andere oplossingen nodig.

Oplossingen die tijd en geld vergen. Het openbaar vervoer zal daarbij haast onvermijdelijk een sleutelpositie innemen. De capaciteit, frequentie en fijnmazigheid van het huidige aanbod aan publiek vervoer zijn ver onder de maat. De aanleg van een metro-achtig vervoermiddel in de Randstad is een logische stap. De Randstad bezien als een grote stedelijke agglomeratie, met een wat groot uitgevallen stadspark: het Groene Hart.

Of dit ook de keuze van het kabinet zal zijn, blijft voorlopig een angstvallig bewaard geheim.

Binnen afzienbare tijd mogen we hierover een visie tegemoet zien. De opmerkingen van de minister van Verkeer en Waterstaat doen op voorhand weinig goeds vermoeden.

Het nemen van een besluit ten aanzien van Schiphol is klaarblijkelijk een veel te grote inspanning. Het is zelfs zo’n lastige opgave dat de daadkracht en besluitvaardigheid waarmee nu eenmaal de bloedsomloop van onze economie wordt veilig gesteld, hard toe zijn aan een infuus.

Reageer op dit artikel