nieuws

Te weinig ingenieurs voor GWW ‘nijpend probleem’

bouwbreed

gouda – Er is een enorm tekort aan universitaire en hbo-ingenieurs in de Grond-, Weg- en Waterbouw. “Een nijpend probleem”, meldt ir. Dick Stoelhorst, voorzitter van het Samenwerkingsverband Opleidingen gww-sector (SOG). Zelfs als een deel van de geplande civiele projecten niet doorgaat, is er een schreeuwend tekort aan vakmensen.

Op dit moment is er een tekort van 300 a 400 universitaire civiel ingenieurs per jaar, 500 a 750 civiele ingenieurs op hbo-niveau en een onbekend aantal vakmensen op mbo-niveau. Elk jaar opnieuw blijven duizenden arbeidsplaatsen onbezet.

“Het lukt niet meer om wegvallende civiel ingenieurs te vervangen”, aldus Stoelhorst. De mbo-ers worden al van school gehaald tijdens de stage en door de krapte is er ook een tekort aan goede leerkrachten. “De instroom van leerlingen en studenten is in sommige regio’s iets toegenomen, maar het capaciteitsprobleem is desondanks nijpend. De realiteit is, dat zelfs als de berg aankomende projecten enigszins afvlakt, er grote problemen zijn. De voorspellingen voor intreders in de gww-sector zijn uiterst somber.”

Financiering

Het is dan ook hoog tijd om de handen ineen te slaan, vinden Stoelhorst en Ruud Hoogenboom, adviseur bij Hobeon Management Consult te Den Haag. De laatste is betrokken bij de totstandkoming van een lijvig rapport over het project Victon (Versterking Innovatie Civiele Techniek Opleidingen Nederland).

Gisteren is het rapport door het SOG goedgekeurd. Het wordt voorgelegd aan de bewindvoerders van vijf ministeries: Verkeer en Waterstaat, Onderwijs en Wetenschappen, VROM, Sociale Zaken en Economische Zaken.

“We gaan op zo hoog mogelijk niveau met elk van deze ministeries praten”, aldus Stoelhorst. “Vanuit de overheid en het bedrijfsleven verwachten we een fikse financiering . Voor het project is 84 miljoen gulden nodig, verspreid over de komende vijf jaar.”

Het SOG wordt zeer breed ondersteund door VGBouw, de TU Delft, Rijkswaterstaat en vele andere organisaties in de gww.

Deelplannen

Het project Victon omvat verschillende deelplannen. Op de korte termijn kunnen mensen worden bijgeschoold of omgeschoold. Gedacht wordt aan werklozen, ingenieurs die hun studie niet hebben afgemaakt, vluchtelingen (die vaak een hoge opleiding hebben in het land van herkomst) en vakmensen uit aanverwante gebieden, die graag over willen stappen. Dat kunnen planologen zijn, architecten, werktuigbouwers en landbouwtechnici.

Op de vraag waarom deze mensen nu opeens voor de civiele techniek zouden kiezen, hebben Stoelhorst en Hoogenboom geen echt antwoord. “Het imago van de gww-sector moet versterkt worden, er is onvoldoende over bekend”, stelt Hoogenboom.

Het basisschoolproject ‘Go Infra’, bedoeld om onder jongeren belangstelling te wekken voor de Grond-, Weg- en Waterbouw, wordt uitgebreid tot het middelbaar onderwijs.

“Er wordt een website geopend, met een digitale kennisfaciliteit voor alle partijen in het veld”, aldus Hoogenboom. “We zorgen voor tele-leermogelijkheden, maken gebruik van multimedia en bieden toegang tot externe kennisbanken.” Dit alles moet de toetreding tot de gww-sector aantrekkelijker maken.

Duale opleiding

Bovendien komen er op iets langere termijn ‘duale opleidingen’. De leerling komt daarbij na een half jaar studie al op een werkplek terecht. Ingenieursbureaus zien meer in deze combinatie van werk en opleiding dan de uitvoerende bouwbedrijven.

Of al deze maatregelen voldoende zijn om de concurrentie van andere sectoren de baas te zijn, is nog maar de vraag. Misschien moet de studiefinanciering worden verbeterd en de beloning voor gww-ers worden verhoogd?

“Daar wordt al over gesproken”, aldus Hoogenboom.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels