nieuws

’t laatste taboe

bouwbreed Premium

Bijna alles is in Nederland bespreekbaar. Het jeugdjournaal rept zonder schroom over een kinderpornoschandaaltje, of over de sigaar van Clinton. Echter op een zaak rust in dit polderlandschap een taboe: de hypotheekrente. Terwijl PvdA-coryfeeen – Van der Ploeg, Adelmund en Van Zijl – de discussie proberen op te starten over de aftrekbaarheid ervan, kapt premier Kok die resoluut af.

In Europa neemt Nederland een bijzondere positie in als het gaat om de aftrek van de hypotheekrente. Geen Europees land kent zo’n riante vorm van aftrek. De rente van huizen van enkele tonnen tot boven de een punt een – Wassenaars voor 1,1 miljoen gulden – kan worden afgetrokken. Als reactie op de Miljoenennota zei de Raad van State dat “de volledige fiscale aftrekbaarheid te zeer afwijkt van het fiscale regime in andere Europese landen en op den duur op de helling moet”.

Los van de Europese context is de hypotheek in dit land verworden tot een soort hoeksteen van de financiele planning. Vastgoedprofessor Eichholtz van het Limburg Institute of Financial Economics schreef in de laatste editie van Beleggers Belangen dat het koppelen van fiscaal vriendelijke spaar- en beleggingsvormen neerkomt op een verhoging van de subsidie voor het kopen van een eigen huis. Dat verklaart mede dat de Nederlandse schatkist jaarlijks rond de 25 miljard gulden aan inkomsten derft.

Het uitstellen van deze onvermijdelijke discussie is het zelfde als je kop in het zand steken. Vroeg of laat moet de politiek, gedwongen door de Europese belastingwetgeving, toch aanpassingen verrichten. Door nu in alle rust te praten, te denken en te onderzoeken kan een nieuwe vorm worden gevonden, waarin de gevolgen van bijvoorbeeld het afschaffen tot een minimum worden beperkt. Het overboord gooien van het huurwaardeforfait en de overdrachtsbelasting zullen zeker in de discussie aan bod komen.

GroenLinks maakt handig gebruik van de tweespalt in de PvdA-gelederen. Op dit moment is een initiatiefwetsvoorstel in de maak om de grens van de aftrekbaarheid te leggen op 400.000 gulden. Lage en middeninkomens worden zo gespaard. Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft desgevraagd aan dat een substantieel deel van de bouwopgave valt binnen de 400.000 gulden. Electoraal erg handig dus van Paul Rosenmoller.

Reageer op dit artikel