nieuws

Software voorkomt boetes van enkele duizenden gulden

bouwbreed

wijchen – Koninklijke Nooteboom Trailers BV te Wijchen heeft het softwareprogramma NoVAB ontwikkeld, waarmee transporteurs zelf de asdrukken van hun voertuigen kunnen berekenen. De aanschafkosten van dit programma zijn een fractie van een gemiddelde boete, die zij krijgen als de asdrukgrens wordt overschreden. Bovendien is de verkeersveiligheid ermee gediend.

(Inter)nationaal neemt de controle toe op overschrijding van de toegestane asdrukken. Dit betekent een stijging van het aantal dynamische weegsystemen dat transportcombinaties automatisch controleert op overschrijding van de asdrukken. De ‘lus’ onder Rotterdam is op dit moment de bekendste, en beruchtste, in Nederland. Van dit type komen er naar verwachting dertig onder het Nederlandse wegennet. Dit soort systemen meet overtredingen. Het gevolg is een boete van een paar duizend gulden. Desondanks worden vrachtwagens nog steeds op het oog en naar schatting beladen.

Om adequaat op deze ontwikkeling te anticiperen heeft Koninklijke Nooteboom Trailers BV. NoVAB ontwikkeld. NoVAB staat voor Nooteboom Voertuig Aslast Berekeningsprogramma’s. Met dit softwareprogramma kan de gebruiker snel en eenvoudig zelf de asdrukken berekenen bij een gegeven lading.

Eenmalig

NoVAB kenmerkt zich als zeer flexibel. Zo kan de gebruiker zelf zijn totale wagenpark, ongeacht merk of type voertuig, in het programma inbrengen. Dit behoeft slechts eenmalig te gebeuren. Nadat de gegevens zijn ingebracht, is het mogelijk de asdrukken te berekenen bij een gegeven lading. Hierbij maakt de gebruiker een keuze uit de ingebrachte voertuigen en specificeert de lading.

Overbelading ontstaat niet alleen door een te zware lading. Vaak blijkt het totaalgewicht van de lading wel te passen op het voertuig, maar is de verdeling van het gewicht over de assen en schotel niet optimaal. Dit leidt dan tot overschrijding van de toegestane asdrukken en, indien men wordt bekeurd, tot het flink spekken van de kas van het ministerie van Justitie. De positie van het zwaartepunt van de lading is hierbij van grote invloed. Daarom vormt ook de specificatie van de lading een belangrijk element. In NoVAB moet de ladinglengte, het ladinggewicht en de afstand van het zwaartepunt worden ingegeven om zodoende de optimale ladingspositie te berekenen.

Op basis van de gekozen voertuigcombinatie en de gespecificeerde lading berekent NoVAB de asdrukken en komt vervolgens met een voorstel voor de positie van de lading op de laadvloer. Dit wordt vervolgens weergegeven in een overzichtstekening. Compleet met vermelding van asdrukken, afmetingen en voertuig- en ladinggegevens. Hiervan kan een afdruk worden gemaakt om deze vervolgens aan de chauffeur mee te geven of om bij de ontheffingsaanvraag bij te voegen.

Het kan gebeuren dat na berekening in het voorstel van NoVAB de asdrukken nog steeds worden overschreden. Bijvoorbeeld door het extra uit- of juist inschuiven van de laadvloer of als de lading aan de achterzijde oversteekt. Met NoVAB kan de lading eenvoudig worden aangeklikt en vervolgens over de laadvloer verplaatst. Ook is het mogelijk de oplegger, als dit bij het invoeren van de voertuiggegevens is gedefinieerd, aan te klikken en vervolgens uit- of in te schuiven.

Op het beeldscherm wordt direct een tekening getoond wat hiervan de invloed is op de asdrukken en koppeldruk. Uit de gegevens kan de gebruiker afleiden of hij een bepaalde lading met de door hem gekozen voertuigcombinatie kan vervoeren, of dat een andere voertuigcombinatie wenselijk is.

Systeem

Voor een goed gebruik van het NoVAB-programma dient de gebruiker een PC-configuratie te gebruiken. Er is geen sprake van uitgebreide hardware; het eenvoudige programma werkt op vrijwel elke normale pc, waarmee iedereen direct kan werken.

Echter, voor geinteresseerden is de nodige achtergrondinformatie beschikbaar via het helpmenu in NoVAB.

Inlichtingen: Koninklijke Nooteboom Trailers BV Wijchen. Telefoon: (024) 6488811.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels