nieuws

SFB Groep was en is zelfstandig

bouwbreed

De SFB Groep mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Tot voor kort was deze organisatie buiten de bouw nauwelijks bekend. Dat is inmiddels veranderd, stelt voorzitter J. Schouten van de raad van bestuur. Sinds de privatisering en marktwerking hun intrede deden in de sociale zekerheid, staat de SFB Groep volop in de schijnwerpers.

De laatste maanden is een nieuw thema actueel: financiele conglomeraatvorming. Aanleiding: de voorgenomen samenwerking tussen Rabobank en verzekeraar Achmea. Nu is samenwerking tussen of fuseren van banken en verzekeraars schering en inslag sinds begin jaren negentig. Wat de kwestie zo ‘mediageniek’ maakt, is dat Rabo en Achmea samenwerkingsverbanden hebben met de voormalige bedrijfsverenigingen Gak, Guo en Cadans. Als de plannen doorgaan, ontstaat een concern dat niet alleen groot is op het terrein van bankverzekeringen, maar ook zestig tot zeventig procent van de markt van sociale zekerheid in handen heeft.

In een adem met de Rabo-Achmea-Gak-moloch wordt ook de combinatie ING en SFB genoemd. Het idee lijkt post te vatten dat de SFB Groep zich heeft uitgeleverd aan het grote, machtige ING, waardoor er nog een financieel conglomeraat is ontstaan.

Van uitlevering is geen sprake, van een fusie al evenmin. De SFB Groep was en is een zelfstandige organisatie. Conglomeraatvorming is wat betreft de SFB Groep niet aan de orde.

Waar het om gaat is een samenwerkingsverband tussen ING en de SFB Groep. De samenwerking houdt feitelijk alleen het in de bouw gangbare onderaannemerschap in. Zo wil ING sociale verzekeringen aanbieden aan haar klanten. Die zal de SFB Groep sociale verzekeringen gaan aanleveren waarna ING haar firmanaam erop zet. De SFB Groep gaat bankproducten betrekken van ING en zet er vervolgens een SFB-stempel op.

Waarom gaat de SFB Groep nu samenwerken met ING? Omdat het soms voordeliger is producten van een toeleverancier te betrekken dan ze zelf te ontwikkelen. ING heeft geconstateerd dat onze sociale verzekeringsproducten goed zijn van kwaliteit en prijs; de SFB Groep heeft datzelfde vastgesteld over de bankproducten van ING.

Uiteindelijk dient de samenwerking ertoe onze klanten een sluitend productenpakket te bieden op het gebied van arbeid, inkomen en vermogen. Daarom zijn we actief met uitzendarbeid, arbozorg, inkomensvervangende uitkeringen en verzekeringen, vut- en pensioenregelingen, spaarproducten en (individueel en institutioneel) vermogensbeheer.

Reageer op dit artikel